Cymru'n gweld y cynnydd cyflymaf mewn siopwyr

The High Street in Cardiff Image copyright Getty Images

Fe welodd Cymru'r cynnydd cyflymaf yn nifer y bobl oedd wedi ymweld â siopau yn y mis diwethaf o'i gymharu gyda gweddill y DU, yn ôl ffigyrau diweddaraf.

Dywedodd y Consortiwm Manwerthu Cymreig fod cynnydd o 4.5% ym mis Ebrill o'i gymharu â'r un amser y llynedd.

Ond roedd cynnydd hefyd yn nifer y siopau gwag - o 12.5% ym mis Ionawr i 12.9% ym mis Ebrill. Y cyfartaledd Prydeinig oedd 9.3%.

Dywedodd y consortiwm fod y canlyniadau'n "ddarlun cymysg i fanwerthwyr Cymru".

Cyfartaledd

Roedd nifer y bobl oedd wedi ymweld â'r stryd fawr ym mis Ebrill yn uwch na'r cyfartaledd dros dri mis o 3.3% a'r cyfartaledd dros 12 mis o 1.3%.

Dywedodd pennaeth polisi a materion allanol y consortiwm, Sara Jones: "Gyda chynnydd mewn nifer y siopwyr ar draws lleoliadau gwahanol - y stryd fawr, parciau manwerthu a chanolfannau siopa - fe fydd hyder yn cynyddu ymysg manwerthwyr.

"Does dim dwywaith bod cyfnod y Pasg wedi cael effaith bositif, gyda siopwyr yn gwneud y mwyaf o'r gwyliau i ymweld â siopau."

Ychwanegodd mai'r "sialens" oedd sicrhau fod y cynnydd mewn niferoedd siopwyr yn "cael ei gynnal a'i wella".

Pynciau Cysylltiedig