Profiad mam o ofalu am ferch sydd â chyflwr iechyd meddwl
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Profiad mam o ofalu am ferch sydd ag agroffobia

12 Mai 2017 Diweddarwyd 20:19 BST

Mae Beryl Jones yn gofalu am ei merch, sy'n byw gyda chyflwr agroffobia.

Mae'r cyflwr sy'n golgyu bod rhaid iddi ofalu amdani bob tro y bydd hi'n mynd allan i'r awyr agored.

Ar ddiwedd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, bu Ms Jones yn siarad efo Newyddion 9 am ei phrofiadau.