Dynes yn cyfaddef i ddwyn gwerth £60,000 o gardiau crafu

LLys y Goron y Wyddgrug

Mae dynes 53 oed o Esgair ym Mhowys wedi cyfaddef i ddwyn gwerth £60,000 o gardiau crafu gan ei chyflogwyr.

Doedd Janet Vera Lloyd-Jones erioed wedi bod mewn trafferth gyda'r heddlu o'r blaen ac roedd wedi bod yn gweithio i gwmni HB a GL Jones yng Nghaersws ers sawl blwyddyn.

Roedd Lloyd-Jones wedi cael ei chyhuddo o ddwyn gwerth £59,800 o gardiau crafu dros gyfnod o flwyddyn rhwng Awst 2014 ac Awst 2015.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron yr Wyddgrug y byddai yn ei "chamarwain os byddai'n dweud na fydd hi'n wynebu cyfnod yn y carchar".

Twyll

Mae Lloyd-Jones hefyd wedi cyfaddef i gyhuddiad o dwyll ar ôl iddi hawlio ei bod wedi ennill gwerth £20,080 yn sgil dwyn y cardiau crafu.

Yn ogystal â dwyn y cardiau crafu mae hi hefyd wedi cyfaddef i ddwyn gwerth £150 o gynnyrch o'r siop.

Ychwanegodd y barnwr y byddai'r ffaith ei bod wedi pledio'n euog yn gynnar yn "gwneud gwahaniaeth i'r ddedfryd."

Roedd y barnwr eisiau darllen adroddiadau am y diffinydd cyn ei dedfrydu ar 8 Mehefin.