Pwy ydy pwy?

Y Welsh Whisperer gyda phinafal Image copyright Welsh Whisperer
Image caption Ble mae'r pinafal yna wedi bod?

Bydd y Welsh Whisperer yn sibrwd yn ein clustiau mewn cyfres newydd o dair rhaglen sy'n dechrau ar Radio Cymru ar 19 Mai.

Ond pwy ydy'r person tu ôl i'r enw? Ydy'r cyflwynydd a'r canwr gwlad wir yn hoffi beilio a nosweithiau llawen neu ydy o mewn gwirionedd yn athro ysgol parchus neu'n gyfrifydd mewn banc mawr yn Llundain?

Mae'r ffin yn gallu bod yn denau rhwng cymeriad wedi ei greu a pherson go iawn weithiau. Ydych chi'n cofio'r rhain?


Jeifin Jenkins

Image copyright Antena

I lawer o blant y 90au Jeifin, y Teddy Boy o orllewin Cymru, OEDD yr actor Iestyn Garlick am flynyddoedd. Heddiw, fo yw'r llais sy'n cyhoeddi'r sgôr yn gemau Stadiwm Principality.


Wali Tomos

Wali Tomos neu Mei Jones oedd yn trafod tic tacs ar C'mon Midffîld?


Mr Picton, George a Sandra

Nid dim ond Wali sy'n dal yn fyw yn nychymyg y genedl - mae rhai yn dal yn ei chael yn anodd gwahaniaethu rhwng Mr Picton a John Pierce Jones, George Huws a Llion Williams a Sandra a Shân Wheldon.


Dona Direidi

Dona ydy'r rapiwr aur a phinc i blant Cymru, ond mewn bywyd arall hi ydy'r gantores a'r actores, Elain Llwyd.


El Bandito

Orig Williams oedd enw iawn y reslar o Ysbyty Ifan ond gyda'i bryd tywyll, ei fwstash a'i bersonoliaeth fawr ei 'enw llwyfan', El Bandito, sy'n aros yn y cof i lawer.


Parri'r Barman

Image caption Liz Scourfield gyda Parri'r Barman

Roedd Parri'r Barman yn syrfio diodydd ac yn cael rantiau blin pan welson ni o gynta' ar raglen Heno Heno yn yr wythdegau ond daeth yn amlwg mai'r actor Dewi Rhys oedd tu ôl i'r persona.


Wcw

Image copyright S4C
Image caption Wcw yr hanner brân, hanner pync, a'i bypedwr, Elfed Dafis

Nid pyped cyffredin mohono ond estyniad o'r actor Elfed Dafis. Roedd Wcw ar raglenni plant S4C am 10 mlynedd. Aeth Elfed Dafis ymlaen i fod yn gyflwynydd tywydd a sefydlu cwmni sain ddisgrifio ar gyfer gwylwyr teledu dall.


Dr Hywel Ffiaidd

Image copyright Rhys Llwyd

Fe greodd yr actor Dyfed Thomas y prif leisydd ffiaidd ar gyfer sioe gerdd yn 1977 ond fe fu'n perfformio ei ganeuon gwleidyddol fel y Doctor dychrynllyd am bum mlynedd wedi hynny ac fe wnaeth ei atgyfodi yn Eisteddfod Wrecsam 2011.


PC Leslie Wynne

Erbyn hyn mae Tudur Owen yn adnabyddus yn ei enw ei hun fel digrifwr a chyflwynydd ond ar un adeg roedd i'w weld yn amlach fel PC Leslie Wynne.


Syr Wynff a Plwmsan

Image copyright S4C
Image caption Syr Wynff a Plwmsan

Plwmsan a Syr Wynff ap Concord y Bos fydd Mici Plwm a Wynfford Elis Owen am byth i genedlaethau o blant y 70au a'r 80au.