Adroddiadau o gipio: Dim trosedd medd yr heddlu

Pentrebaen
Image caption Yr heddlu tu allan i'r ysgol gynradd ym Mhentrebaen

Mae'r heddlu yng Nghaerdydd oedd yn ymchwilio i adroddiadau o gipio posib ger ysgolion cynradd a meithrinfa yn ardal Pentrebaen yn credu na chafodd unrhyw drosedd ei chyflawni.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i Lavender Grove tua 11:20 ddydd Iau i ymchwilio i'r adroddiadau.

Dywedodd llefarydd yn fuan wedyn fod y llu'n ymwybodol o "adroddiadau o gipio posib", ond nad oedd unrhyw un ar goll.

Fe wnaeth ysgol gynradd Pentrebaen drydar fod yr holl ddisgyblion yn ddiogel a dywedodd ysgol gynradd gyfagos Coed-y-Gof "nad oedd unrhyw un o'r disgyblion na staff mewn perygl."

Image copyright Wales News Service

'Swyddogion ar batrol'

Brynhawn dydd Iau, dywedodd y Prif Arolygydd Joe Jones: "Mae Heddlu De Cymru'n ymwybodol o'r pryder sydd wedi ei achosi i'n cymunedau lleol gan y digwyddiad honedig sydd wedi ei adrodd y bore ma.

"Drwy gydol y dydd, gyda defnydd ditectifs arbennigol a swyddogion cymunedol lleol, rydym wedi gwneud nifer fawr o ymholiadau o ddrws i ddrws, gan wirio camerau cylch cyfyng a cherbydau a siarad gyda nifer o blant ifanc oedd wedi adrodd am y digwyddiad i ni drwy eu hathrawon.

"Tra bod ein ymholiadau'n parhau, rwyf yn fodlon ei fod yn anhebygol fod unrhyw droseddau wedi eu cyflawni. Gallaf hefyd gadarnhau nad ydym wedi derbyn unrhyw adroddiadau am berson ar goll ers y digwyddiad.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'r awdurdod addysg lleol ac fe all pobl ddisgwyl gweld ein swyddogion ar batrol o amgylch ysgolion. Os oes pryderon gennych chi yna siaradwch gyda swyddog neu ffoniwch 101."

Pynciau Cysylltiedig