Cymry'r Eurovision

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Lucie Jones

Mae hi'n wythnos Eurovision unwaith eto gyda gobeithion y DU yn nwylo Lucie Jones o Bentyrch ger Caerdydd.

Daeth hi i'r amlwg fel cantores wrth gyrraedd rowndiau terfynol X Factor yn 2009.

Never Give Up On You ydy'r gân fydd y Gymraes yn ei chanu yn y rowndiau terfynol yn Kiev, prifddinas yr Iwcraen.

Katrina and the Waves oedd y cystadleuwyr olaf o'r DU i ennill Eurovision gyda Love Shine a Light ugain mlynedd yn ôl. Ers hynny, does 'na fawr o gariad Ewropeaidd wedi ei ddangos tuag at ymdrechion Prydeinig yn y gystadleuaeth.

Er bod Lucie wedi creu argraff dda hyd yn hyn, mae 'na ambell un yn credu y bydd Brexit yn dylanwadu ar bleidleisiau rhai o'r gwledydd sy'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd. Ond rhaid aros yn bositif!

Dyma i chi rai o gysylltiadau Cymreig eraill y gystadleuaeth dros y blynyddoedd:

Cusan fuddugol yn '76

Nicky Stevens o Gaerfyrddin yw'r unig un o Gymru (hyd yma!) i brofi llwyddiant yn yr Eurovision. Roedd Nicky yn aelod o Brotherhood of Man ganodd y gân Save Your Kisses for Me. Mae'r grŵp yn dal i deithio yn rheolaidd hyd heddiw ac mae Nicky yn dal i chwifio'r Ddraig fel un o'r aelodau gwreiddiol.

Disgrifiad o’r llun,
Nicky Stevens (ail o'r chwith) gyda Brotherhood of Man enillodd yr Eurovision yn 1976

Cymraes yn cnocio'r drws yn '70

Mary Hopkin o Bontardawe oedd y cystadleuydd cyntaf o Gymru i ymddangos ar lwyfan Eurovision. Hi oedd y ffefryn i ennill yn 1970 gyda'r gân Knock Knock Who's There? Ond y Wyddeles, Dana aeth a hi trwy ganu All Kinds Of Everything. Roedd yna rhywfaint o gysur i'r Gymraes gan bod Knock Knock Who's There?yn sengl boblogaidd yn y siartiau ar draws Ewrop ac America gan gyrraedd rhif 2 yn siart y DU.

Disgrifiad o’r llun,
Mary Hopkin yn perfformio yn 1970

Ball bron ar y bêl yn '92

Mae Michael Ball yn falch o'i wreiddiau Cymreig er mai yng nghanolbarth Lloegr y cafodd o'i eni. Roedd o'n cynrychioli y DU yn yr Eurovision yn 1992 yn Mälmo, Sweden gyda'r gân One Moment in Time. Ond penderfynodd y gwylwyr nad oedd amser y gân wedi cyrraedd ac fe ddaeth o'n ail. Why Me? gan Linda Martin enillodd. O ba wlad yr oedd hi'n dod? Ie, Iwerddon. Yn digwydd bod hefyd cafodd y gân fuddugol ei chyfansoddi gan Johnny Logan enillodd i'r Ynys Werdd yn 1980 ac yn 1987. Mae'r Gwyddelod 'ma yn cael hwyl arni hi yn yr Eurovision!

Disgrifiad o’r llun,
Michael Ball ifanc gyda'r diweddar Terry Wogan yn hyrwyddo Eurovision '92

Je suis Gallois

Yn 1996 Gina G oedd yn cynrychioli y Deyrnas Unedig, ond a oedd 'na gysylltiad Cymreig y flwyddyn honno? Oedd, Ooh...Aahhh...Just a Little Bit, gan bod Elaine Morgan o Gaerdydd yn canu i... Ffrainc! Roedd hi'n aelod o'r grwp celtaidd Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes. Hwn oedd y tro cyntaf i gân yn rownd derfynol yr Eurovision gael ei chanu mewn Llydaweg. Dim ond dix huit o bwyntiau gawson nhw gan orffen yn 19eg. Gesiwch pwy enillodd? Ie'r Gwyddelod 'na eto! Eimear Quinn yn canu The Voice.

Disgrifiad o’r llun,
Elaine Morgan o Gaerdydd yn canu 'Diwanit Bugale' i Ffrainc!

Jess mewn pryd

Roedd Jessica Garlick yn ferch ysgol ym Mhorth Tywyn pan lwyddodd hi i gael llwyddiant ar gystadlaethau canu ar y teledu gan gynnwys Pop Idol a My Kind of Music. Yn 2002 cafodd hi ei dewis i gynrchioli y DU yn yr Eurovision yn Talinn, Estonia. Daeth hi'n drydydd gyda'r gân Come Back.

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Jessica Garlick yn canu 'Come Back'

Torcalon i Bonnie

Roedd Bonnie Tyler yn boblogaidd ar draws Ewrop cyn Eurovision 2013 gyda chaneuon fel Total Eclipse of the Heart a It's a Heartbreak yn cyrraedd brig y siartiau ar y cyfandir. Believe in Me oedd y gân roedd y gantores o Sgiwen yn ei chanu yn Sweden. Ond, doedd gan y gwrandawyr Ewropeaidd ddim llawer o ffydd yn y gân - 19 oedd hi allan o 23 yn y rownd derfynol neu falle fod pledleisiau Bonnie Lost in France?

Disgrifiad o’r llun,
Bonnie yn gwenu'n arwrol yn Eurovision 2013

Awstralia, Armenia a Chymru

Cafodd y gantores opera ei geni yn Texas a'i magu yn Awstralia, ond cynrychioli Armenia wnaeth Mary-Jean O'Doherty yn Vienna yn 2015. Beth yw'r cysylltiad Cymreig? Mae Mary yn byw yng Nghaerdydd ac wedi dysgu Cymraeg. Daeth Face The Shadow yn 16eg yn y rownd derfynol ond wnaeth hynny ddim taflu cysgod dros fwynhad y gantores.

Disgrifiad o’r llun,
Mary-Jean O'Doherty

Hen dro, Joe

You're not Alone oedd y gân gafodd ei chanu gan Joe Woolford o Rhuthun a'i gyfaill Jake Shakeshaft o Stoke y llynedd yn Stockholm, Sweden, a doedden nhw ddim ar eu pennau eu hunain wrth i'r pleidleisio 'gwleidyddol' traddodiadol fynd yn eu herbyn. Dim ond wyth o bwyntiau gawson nhw er bod 'na ganmoliaeth fawr i'w perfformiad yn y rownd derfynol.

Disgrifiad o’r llun,
Joe Woolford o Rhuthun a Jake Shakeshaft oedd yn cynrychioli'r DU yn Eurovision 2016