Lansio bragdy diweddaraf y gogledd yn Nyffryn Ogwen

Cyhoeddwyd

'Boed aea' neu ha', mae'n sobor o dda' - dyna ydi arwyddair bragdy annibynnol diweddaraf gogledd Cymru fydd yn agor yn swyddogol y penwythnos hwn.

Mae criw sef Cwrw Ogwen ym Methesda wedi dod at ei gilydd i ffurfio cwmni cymunedol ar gyfer y fenter, gyda'r nod o gyflogi pobl leol yn y pendraw.

Mae'r bragdy wedi ei leoli yng nghanol stryd fawr Bethesda ac yn ôl Robin Evans, un o'r cyfarwyddwyr, maen nhw'n gobeithio y bydd y ddiod ar gael ar hyd a lled yr ardal yn fuan.

"Y nod ydi medru cynhyrchu tua 700 peint yr wythnos a gyda'r gwerthiant mewn tafarnau lleol," meddai.

"Mae'n edrych ar y funud bod hynny'n bosib... 'da ni'n cael cefnogaeth reit dda."

Disgrifiad o’r llun,
Robin Evans yn codi llwnc i'r fenter newydd

Mae'r cwrw cyntaf sydd wedi ei gynhyrchu wedi ei enwi'n Cwrw Caradog ar ôl yr awdur Caradog Pritchard o Ddyffryn Ogwen, a sgwennodd y nofel enwog Un Nos Ola Leuad.

Dywedodd Gwynedd Roberts, un arall o'r cyfarwyddwyr, ei fod o'n ffyddiog bod yna farchnad i'r cwrw.

"Mae 'na dipyn o fragdai yn lleol ac yng ngogledd Cymru, ac roedden ni'n teimlo bod y gofyn yma ym Methesda," meddai.

"Roedden ni fel hogia lleol yn awyddus i greu gwaith yn yr ardal, a hefyd i ddathlu hanes a diwylliant Bethesda, a'r gobaith ydi os bydd pethau'n mynd yn iawn y byddwn ni'n cyflogi rhywun o fewn chwe mis."

Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw cynhyrchu 700 peint yr wythnos er mwyn gwerthu i dafarndai lleol