Ffilm arswyd i lansio academi ffilm ym Mlaenau Gwent

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Academi Ffilm Blaenau Gwent

Bydd plasty hynafol ym Mlaenau Gwent yn cael ei drawsnewid yn olygfa arswydus wrth i ddisgyblion ysgol ffilm newydd droi eu sylw at y cynhyrchiad cyntaf.

Bwriad yr academi yn Nhredegar yw hyfforddi cannoedd o bobl ifanc bob blwyddyn mewn ysgrifennu sgriptiau, ffilmio a golygu, a throi'r ardal yn hwb creadigol.

Mae Cymdeithas Addysgiadol y Gweithwyr ymysg y cyrff sydd wedi ariannu Academi Ffilm Blaenau Gwent.

Bydd y cynhyrchiad cyntaf, ffilm arswyd am fleidd-ddyn, yn cael ei ffilmio dros yr haf.

'Cymaint o dalent'

Mae'r academi yn cael ei lansio gan gwmnïau cyfryngol Cymru Creations a Made in Tredegar, sydd wedi bod yn gweithio gydag ysgolion lleol ers pedair blynedd.

Y gobaith yw y bydd rhyw 200 o bobl y flwyddyn yn gallu elwa o'r cyfleoedd fydd yn cael eu creu.

"Mae cymaint o bobl ifanc talentog sydd eisiau gwaith, sydd â diddordeb yn y cyfryngau ac sy'n pigo pethau lan mor gyflym," meddai Kevin Phillips, un o'r bobl sydd wrth wraidd y cynllun.

"Yn Llundain neu Gaerdydd bydden nhw'n cael gwaith yn ddigon sydyn. Ond fan hyn mae'n anodd."

Ffynhonnell y llun, Academi Ffilm Blaenau Gwent
Ffynhonnell y llun, Academi Ffilm Blaenau Gwent

Un person sydd eisoes wedi dechrau arni yw Leigh Jones, 29, a adawodd ei swydd llynedd er mwyn dilyn ei freuddwyd o ysgrifennu straeon arswyd.

Mae nawr yn gweithio ar sgript ar gyfer ffilm lle mae grŵp o blant yn eu harddegau yn torri mewn i dir plasty hynafol er mwyn yfed, a chanfod eu hunain dan fygythiad bleidd-ddyn sy'n ceisio eu lladd fesul un.

Mae disgwyl i'r ffilmio ddechrau ym mis Awst ym Mhlas Bedwellti, gyda phobl ifanc lleol yn rhan o'r cynllun.

Dywedodd Alan Terrell o Made in Tredegar: "Bydd yr academi yn gallu cynnig cyfleoedd all newid bywydau fydd ddim ar gael unrhyw le arall yn y cymoedd."

Ffynhonnell y llun, Academi Ffilm Blaenau Gwent
Ffynhonnell y llun, Academi Ffilm Blaenau Gwent