Chwe blynedd o garchar am dwyllo £1.5m gan gleientiaid

  • Cyhoeddwyd
David Jones

Mae ymgynghorydd ariannol wedi ei ddedfrydu i chwe blynedd o garchar ar ôl cyfaddef cymryd bron i £1.5m gan gleientiaid drwy dwyll.

Roedd David Vaughan Jones, 78 o'r Trallwng, wedi pledio'n euog i 24 o'r 39 o gyhuddiadau yn ei erbyn yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ym mis Hydref y llynedd.

Roedd Jones wedi gwadu'r cyhuddiadau yn wreiddiol, cyn newid ei ble ar ail ddiwrnod ei achos.

Yn hytrach na'i ddedfrydu'n syth bryd hynny, fe wnaeth y barnwr Niclas Parry roi cyfle i Jones dalu'r arian yn ôl i'r rhai gafodd eu heffeithio.

Roedd y barnwr wedi rhybuddio y byddai'r cyn-gyfreithiwr yn cael "dedfryd sylweddol o garchar" os na fyddai'n gwneud hynny.

Clywodd y llys ddydd Mawrth, er bod Jones wedi gofyn am fanylion banc y rhai gafodd eu twyllo, nad yw wedi talu unrhyw swm o arian yn ôl.

Ymchwiliad enillion troseddau

Clywodd y gwrandawiad gwreiddiol bod Jones yn aelod o'r Eglwys Efengylaidd yn y Drenewydd, a bod rhai o'r bobl wnaeth golli arian yn ffrindiau, ac yn aelodau o'r eglwys.

Dywedodd Jim Davis ar ran yr erlyniad bryd hynny bod Jones yn cynghori cleientiaid i fuddsoddi dramor, gan ddweud y byddai'n ennill llog uwch nag yn y DU.

Ond clywodd y llys bod y taliadau i fuddsoddwyr yn hwyr, neu heb eu gwneud o gwbl.

Roedd tystiolaeth hefyd bod Jones wedi talu un buddsoddwr gydag arian gafodd ei fuddsoddi gan unigolyn arall.

Clywodd y llys bod 12 o gleientiaid Jones wedi colli cyfanswm o £1,495,000, ac y bydd ymchwiliad enillion troseddau yn cael ei gynnal i geisio adfer yr arian.