Cogydd yn gwadu ymosod ar gwsmer gyda phowdr chilli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service/Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddioddefodd David Evans losgiadau i'w lygaid, ei stumog a'i ddwylo yn ystod yr ymosodiad honedig yn y Prince of Bengal

Mae cogydd wedi ymddangos yn y llys i wynebu cyhuddiad o ymosod ar gwsmer drwy daflu powdr chilli poeth i'w lygaid.

Plediodd Kamrul Islam, 47, yn ddieuog yn Llys y Goron Merthyr Tudful i gyhuddiad o ymosod ac achosi niwed corfforol.

Cafodd y cwsmer, David Evans, 46, ei gludo i'r ysbyty wedi i'r powdr losgi ei lygaid yn ystod y digwyddiad ym mwyty'r Prince of Bengal yn Nhonypandy ym mis Ionawr.

Clywodd y llys fod Mr Evans wedi mynd am bryd o fwyd gyda'i wraig, cyn cwyno am safon y bwyd wrth y prif gogydd, Mr Islam.

Yr honiad yw bod Mr Islam yna wedi taflu'r powdr i wyneb Mr Evans, sy'n dad i'r gantores Sophie Evans.

Cafodd Mr Evans ei gludo i'r ysbyty gyda llosgiadau i'w lygaid, ei stumog a'i ddwylo.

Fe gafodd Mr Islam ei ryddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl i'w achos ddechrau ar 30 Awst.