Llafur yn addo 800 yn fwy o heddweision yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae'r blaid Lafur wedi gwneud addewid i dalu am 853 o heddweision ychwanegol yng Nghymru os bydd y blaid yn fuddugol yn yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mehefin.

Mae'n rhan o addewid y blaid i dalu am 10,000 o heddweision ychwanegol yng Nghymru a Lloegr gan ddad-wneud y toriadau i'r dreth ar enillion cyfalaf sydd dan ystyriaeth gan weinidogion llywodraeth y DU.

Ond dywedodd Plaid Cymru y dylai'r blaid Lafur fod wedi cefnogi datganoli plismona i Gynulliad Cymru petai'r blaid o ddifrif am gefnogi'r heddlu.

Mae'r Ceidwadwyr wedi wfftio'r addewid fel un "disynnwyr".

Yn ôl yr Ysgrifennydd Cartref Amber Rudd, "Dyw symiau Llafur ddim yn gwneud synnwyr", gan hefyd honni nad yw'r addewidion yn "werth dim."

Maen nhw'n dweud fod y blaid Lafur wedi gwneud addewid yn barod i ddefnyddio'r arbedion o'r trethi ar enillion cyfalaf ar gyfer ymrwymiadau eraill.

Dywed Llafur y byddai'r swyddogion yn ychwanegol at y 500 o swyddogion plismona cymunedol mae plaid Llafur Cymru'n ei ariannu'n barod yng Nghymru.

Dywed Christina Rees, llefarydd y blaid ar Gymru: "Er yr addewidion i amddiffyn ein cymunedau, mae'r Torïaid yn San Steffan wedi torri'r niferoedd o heddweision yng Nghymru.

"Mae eu hagwedd di-hid wedi peryglu cymunedau Cymreig."

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Diane Abbott fod y blaid Lafur yn "trafod" datganoli plismona

Dywedodd Diane Abbott, Ysgrifennydd Cartref yr wrthblaid wrth raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales nad oedd y blaid yn credu fod yr "amser yn gywir ar hyn o bryd" i ddatganoli plismona.

Ond pan ofynnwyd iddi pam fod ei phlaid wedi ymwrthod rhag pleidleisio mewn pleidlais ar ddatganoli'r heddluoedd yn ystod pleidlais yn San Steffan, dywedodd: "Rwy'n credu achos ei fod yn rhywbeth yr ydym yn ei drafod ar hyn o bryd."

Ychwanegodd Ms Abbott: "Fe fyddwch yn ei weld pan fyddwn yn dadorchuddio ein maniffesto yn yr wythnosau nesaf."

Dywedodd fod angen polisi o gynyddu niferoedd swyddogion o achos y "cynnydd pryderus" mewn troseddau yn ymwneud a chyllyll a drylliau, ond mai yn Llundain a dinasoedd eraill roedd hyn wedi ei weld "ac nid o reidrwydd yng Nghymru."

Yn ôl ystadegau swyddogol, mae nifer y swyddogion heddlu wedi gostwng o 7,370 ym Mawrth 2010 i 6,625 erbyn mis Medi'r llynedd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Liz Saville Roberts wedi beirniadu'r blaid Lafur am beidio chefnogi datganoli plismona

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar blismona, Liz Saville Roberts, fod ffigyrau gan Heddlu Dyfed Powys yn dangos y byddai heddluoedd Cymru ar eu hennill o £25m petai'r heddluoedd wedi eu datganoli i Lywodraeth Cymru.

"Os yw'r blaid Lafur o ddifrif am gefnogi ein heddluoedd a chadw Cymru'n ddiogel, fydde nhw heb bleidleisio gyda'r Torïaid i gadw plismona yn nwylo San Steffan," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran UKIP nad oedd gan Lafur unrhyw gynllun i weithredu ei addewidion o gynyddu niferoedd y swyddogion heddlu "gan nad yw arian yn tyfu ar goed."

Ychwanegodd fod UKIP yn bwriadu cwtogi'r arian sy'n gymorth i wledydd tramor gan drosglwyddo'r arian i blismona a gofal cymdeithasol.

Dywedodd yr Arglwydd Mike German ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol fod y blaid Lafur wedi gwario'r arian sydd wedi ei addo "ddeg gwaith drosodd yn barod".

"Maen nhw wedi eu hymrwymo i wario drwy ddad-wneud y toriadau i'r dreth ar enillion cyfalaf gymaint o weithiau, fe fydde chi'n credu eu bod wedi dod o hyd i'r gist o aur ar ben draw'r enfys."