Carchar i ddyn o Gaerdydd am droseddau terfysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r Met

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei garcharu am wyth mlynedd wedi iddo bledio'n euog i bum cyhuddiad terfysgol, gan gynnwys bod ag erthygl at ddibenion terfysgol yn ei feddiant.

Pan gafodd ei arestio, roedd gan Samata Ullah, 34, ddolen lawes neu gyfflinc oedd yn cynnwys cof USB a meddalwedd Linux gyda data eithafol a blog.

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys yr Old Bailey yn Llundain fore dydd Mawrth.

Bydd Ullah hefyd ar drwydded estynedig am bum mlynedd wedi iddo gwblhau ei ddedfryd o garchar.

Roedd wedi cyfaddef i fod yn aelod o'r grŵp sy'n galw ei hun yn Wladwriaeth Islamaidd mewn gwrandawiad blaenorol fis Medi'r llynedd.

Roedd hefyd wedi cyfaddef ei ran mewn hyfforddiant terfysgol a pharatoi gweithredoedd terfysgol.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r Met
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Ullah ddolenni llawes oedd yn cuddio gwybodaeth

Deunydd hyfforddi

O fis Rhagfyr 2015 roedd Ullah wedi darparu fideos hyfforddi am sut i gadw data'n gyfrinachol a sut i fod yn anhysbys ar y we gan ddefnyddio meddalwedd Tor a PGP.

Roedd wedi cyfaddef mewn gwrandawiad cynharach iddo ymchwilio ar borwr ZeroNet a datblygu safle blog ar rwydwaith anhysbys.

Fe wnaeth gyfaddef hefyd fod ganddo lyfr Guided Missiles FundamentalsAFM 52-31 yn ei feddiant a fersiwn PDF o lyfr Advances In MissileGuidance, Control, And Estimation ar gyfer dibenion terfysgol.

Roedd Samata Ullah wedi cyfaddef i'r pum cyhuddiad yn gynharach yn y mis ond nid oedd modd adrodd hyn tan i'r erlyniad gael amser i ystyried os oeddan nhw'n bwriadu ei erlyn am yr un honiad mae'n ei wadu.

Clywodd y llys fod Mr Ullah wedi derbyn diagnosis o awtistiaeth yn ddiweddar.

Straeon perthnasol