Trafod gweinidogaeth a'r Gymraeg mewn cynhadledd

Cyhoeddwyd

Bydd cynhadledd i drafod cryfhau gweinidogaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei chynnal gan yr Eglwys yng Nghymru yn ddiweddarach.

Y nod yn ôl y trefnwyr yw gwella gallu'r eglwys i "weinidogaethu'n ffyddlon drwy gyfrwng y Gymraeg".

Bydd cyfres o weithdai a siaradwyr yn y gynhadledd, sy'n para am ddeuddydd ym Mae Caerdydd.

Dywedodd y trefnydd, y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths: "Mae'r Eglwys yng Nghymru yn gwasanaethu cymunedau ledled y wlad, o Fôn i Fynwy, gan gynnig gweinidogaeth i bawb.

"Wrth wneud hyn, mae'r Eglwys yn awyddus i barchu a dathlu natur ddwyieithog ein gwlad a gweithredu drwy'r Gymraeg a'r Saesneg cyn belled â phosibl.

"Amcan y gynhadledd hon ydy cryfhau ein gallu i weinidogaethu'n ffyddlon drwy gyfrwng y Gymraeg."

Yn ogystal â'r iaith, bydd y gynhadledd yn trafod elfennau eraill o fywyd yr eglwys yn cynnwys addoli, cerddoriaeth, efengylu, a deall a gwasanaethu cymunedau.

Ychwanegodd Esgob Bangor, Andy John: "Edrychaf ymlaen at gyfarfod gyda chydweithwyr yng Nghaerdydd i drafod ein cryfderau a'n heriau'r wythnos nesaf.

"Mae'r gynhadledd yn gyfle i ni sy'n gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg i annog ein gilydd a chynllunio ar gyfer dyfodol gobeithiol."