Cynnydd mewn allforion dodrefn o Gymru

Cyhoeddwyd

Mae gwneuthurwyr dodrefn o Gymru yn manteisio ar wendid y bunt gyda chynnydd mewn allforion, yn ôl ffigyrau.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae cynnydd o bron i 7.5% mewn gwerthiant dodrefn dramor, a'r Unol Daleithiau yw'r prynwr mwyaf.

Gwerth allforion dodrefn o Gymru, yn cynnwys matresi a dillad gwely, oedd £298m llynedd, cynnydd o'r ffigwr o £277m yn 2015.

Roedd holl allforion Cymru werth £12.3bn.

'Potensial'

Dywedodd yr Athro David Blackaby o Brifysgol Abertawe bod economi Cymru wedi gweld cynnydd mewn allforion, yn rhannol oherwydd cwymp yng ngwerth y bunt.

Dywedodd: "Y cwmnïau sy'n manteisio yw'r rhai sy'n cynnig cynnyrch na allwch chi gael yn unman arall.

"Nid yw'r rhagolygon yn awgrymu bod y farchnad yn y wlad yma yn mynd i dyfu llawer dros y blynyddoedd nesaf, felly os ydych chi am dyfu eich cwmni y farchnad allforio yw'r un i dargedu, ac mae potensial am farchnad enfawr."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhiannon Rowley wedi gweld cwsmeriaid newydd o wledydd tramor i'w chwmni

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr cwmni matresi a dillad gwely o Rydaman bod archebion o dramor wedi cynyddu.

Dywedodd Rhiannon Rowley: "Rydyn ni wedi cael cwsmeriaid newydd o America ond hefyd o'r Emiraethau Arabaidd Unedig."

Ychwanegodd: "Mae'r bunt wan wedi helpu. Mae wedi annog pobl i edrych ac ar ôl edrych maen nhw'n gweld bod Cymru'n cynnig y math o gynnyrch sydd ddim ar gael gartref."