Wood: 'Pwerau iechyd mewn peryg'

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi honni y gallai rheolaeth yr NHS yng Nghymru gael ei drosglwyddo yn ôl i San Steffan ar ôl yr etholiad cyffredinol.

Cafodd pwerau dros iechyd eu datganoli i Lywodraeth Cymru yn 1999.

Ond mae Plaid Cymru yn poeni y gallai'r Torïaid geisio symud pwerau yn ôl pe bai nhw'n cynyddu eu mwyafrif ar ôl 8 Mehefin.

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Ceidwadwyr Cymru fod yr honiad yn "ymdrech sinigaidd i ecsploetio cyfnod o ansicrwydd."

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics y BBC fe honnodd Ms Wood y gallai'r Ceidwadwyr geisio cymryd pwerau oddi wrth y Cynulliad pe bai nhw'n cynyddu eu mwyafrif.

Fe wnaeth hi son am Ddeddf Cymru, gan ddweud fod yna awgrym y gallai rhai pwerau gael cael eu trosglwyddo yn ôl i San Steffan.

"Mae'r Torïaid wedi ymosod ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn ddidrugaredd," meddai Ms Wood.

"Pe bai nhw yn cynyddu eu mandad yna ni fyddwn yn ei rhoi heibio iddynt geisio symud rhai pwerau dros yr NHS yn ôl, ac yna wrth gwrs byddai yna risg o breifateiddio'r Gwasanaeth Iechyd."

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae cyfrifoldeb dros y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi bod dan reolaeth Llywodraeth Cymru am genhedlaeth, felly dyw'r honiadau yn ddim mwy nac ymdrech sinigaidd gan Plaid i ecsploetio ansicrwydd dros y setliad datganoli. Dylid trin y fath sylw gyda'r hyn mae'n ei haeddu.

"Mewn gwirionedd mae'r Ceidwadwyr Cymreig tra yn y llywodraeth wedi cryfhau'r setliad datganoli yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae Mesur Cymru yn rhoi mwy o eglurdeb ac o ymatebolrwydd nac a fu erioed. "