Mwy o amser i holi dynion wedi marwolaeth Y Rhyl

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cael mwy o amser i holi 10 dyn fel rhan o'r ymchwiliad i lofruddiaeth dyn 37 oed yn Y Rhyl.

Bu farw'r dyn o ardal Manceinion, oedd wedi ei drywanu, wedi digwyddiad ar Rodfa Tywysog Edward yn oriau man bore Sul.

Mae'r 10 dyn sydd wedi eu harestio yn parhau yn y ddalfa, ac mae ynadon yn Llandudno wedi rhoi 36 awr ychwanegol i swyddogion eu holi.

Cafodd dyn 43 oed a phedwar llanc, un 15 oed, dau 16 oed ac un 17 oed, eu harestio ar amheuaeth o lofruddio ddydd Sul.

Dywedodd yr heddlu bod pum dyn arall o du allan i ranbarth Heddlu Gogledd Cymru wedi eu harestio yn ddiweddarach ar amheuaeth o achosi ffrwgwd ac anafu.

Diolchodd y Ditectif Prif Arolygydd Simon Williams i'r cyhoedd am eu cefnogaeth.

Ychwanegodd yr Uwch-arolygydd Sian Beck: "Rydyn ni'n ymwybodol o effaith achos o'r fath ar y gymuned, a hoffwn sicrhau'r cyhoedd bod mwy o batrolau'n cael eu cynnal dros y dyddiau nesaf."

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am y digwyddiad.