Arestio pump ar amheuaeth o lofruddiaeth yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd yr heddlu eu galw tua 03:00 fore Sul

Mae dyn 43 oed a phedwar o lanciau rhwng 15 a 17 oed wedi cael eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn digwyddiad yn Y Rhyl yn oriau man y bore.

Cafodd yr heddlu eu galw tua 03:00 i gyfeiriad yn Rhodfa Tywysog Edward ar ôl adroddiadau o ffrwgwd.

Cafodd dyn 37 oed o ardal Manceinion oedd wedi ei drywanu ei drin gan barafeddygon ond bu farw yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, yn ddiweddarach.

Mae tri o ddynion eraill yn derbyn triniaeth, ond nid yw eu bywydau mewn peryg.

Mae dyn 43 oed o'r Rhyl yn cael ei holi yng ngorsaf yr heddlu Wrecsam, ynghyd â bechgyn 16 a 15 oed, gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn gynharach fore Sul.

Bnawn Sul cyhoeddodd yr heddlu eu bod wedi arestio dau arall, bechgyn 16 a 17 oed, hefyd ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae heddlu fforensig yn parhau i archwilio'r ardal.

Dywedodd yr uwcharolygydd Sian Beck: "Mae ein teimladau gyda theulu'r dioddefwr yn yr amser anodd yma.

"Mae ymchwiliad llawn yn cael ei gynnal ac mae tri dyn o ardal y Rhyl wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, ac mae pump o ddynion o tu allan i ranbarth Heddlu'r Gogledd wedi eu harestio ar amheuaeth o ffrwgwd ac anafu."

"Rwy'n awyddus i sicrhau'r cyhoedd i beidio â dychryn o weld rhagor o blismyn yn ardal y Rhyl wrth i'r ymchwiliad fynd rhagddo."

Mae'r pum dyn sydd wedi eu harestio ar amheuaeth o ffrwgwd ac anafu yn cael eu holi yng ngorsaf yr heddlu Llanelwy.

Mae'r heddlu hefyd yn apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.