Cerydd postmon ar ôl iddo gymryd tegan

Cyhoeddwyd

Mae postmon wedi cael ei atal rhag dosbarthu i dŷ yn y Rhondda gan ei gyflogwr ar ôl honiad iddo gymryd gwn dŵr oddi wrth blentyn.

Yn ôl adroddiad yn y Daily Mail, fe wnaeth criw o blant pump oed chwistrellu dŵr ar y postmon yn Nhrebanog.

Mae'n ymddangos fod y postmon i'w weld ar gamerâu cylch cyfyng yn cymryd y tegan oddi wrth y plentyn ac yno ei daflu i'w fan.

Dywedodd llefarydd ar ran y Post Brenhinol nad "oedd ei ymddygiad yn dderbyniol.

"Rydym wedi ymddiheuro i'r cwsmer ac fe fyddwn yn anfon siec at y fam fel ei bod hi'n gallu prynu tegan newydd i'w mab," meddai'r llefarydd.

"Rydym nawr yn delio yn fewnol gyda'r mater a ni fydd y postmon yn dosbarthu i'r cyfeiriad yma am y tro."