Carcharu gofalwr am 'glymu' dyn gyda Syndrom Down

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Fe wnaeth gofalwr "glymu" dyn gyda Syndrom Down i fwrdd am bedair awr er mwyn gwneud ei shifft yn ei gwaith yn haws, mae llys wedi clywed.

Fe wnaeth Marie Baltazar, 36 o Lanelli, gyfaddef camdriniaeth ar ôl i gydweithiwr ei ffilmio a phasio'r fideo i'r heddlu.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Baltazar, oedd yn gweithio yng Nghartref Gofal St James yn y ddinas, wedi clymu cadair William Templeton i fwrdd, gan ei atal rhag symud.

Wrth ei dedfrydu i 20 wythnos yn y carchar, dywedodd y barnwr bod Baltazar wedi trin Mr Templeton "fel anifail".

'Digwydd yn rheolaidd'

Clywodd y llys bod gan Mr Templeton Syndrom Down a'i fod hefyd yn dechrau dioddef o ddementia.

Dywedodd Robin Rouch ar ran yr erlyniad bod Mr Templeton wedi ei glymu am bedair awr rhwng 17:00 a 21:00.

Dywedodd: "Doedd Mr Templeton ddim yn rhydd i godi na mynd i'r toiled.

"Roedd hyn yn digwydd yn rheolaidd."

Daeth y troseddu i'r amlwg ar ôl i lanhawr recordio'r digwyddiad yn gyfrinachol a phasio'r wybodaeth i'r heddlu.

'Trin fel anifail'

Dywedodd Baltazar wrth y llys ei bod yn ceisio gwneud y gorau i Mr Templeton ond ei bod wedi mynd ati yn y ffordd anghywir.

Dywedodd y Barnwr Paul Thomas QC: "Cafodd ei glymu fel anifail am oriau ar y tro.

"A phan roedd o angen cysgu fe wnaethoch chi ei gadw'n effro drwy daro pethau metel wrth ei ben."

Mewn datganiad, dywedodd chwaer Mr Templeton, Caroline Spooner, nad oedd ei brawd "yr un person" ar ôl bod yn y cartref gofal.

Cafodd Baltazar ddedfryd o 20 wythnos yn y carchar.

Mae Cartref Gofal St James bellach wedi cau.