Gwobr dylunio i ganolfan ymchwil Prifysgol Caerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, RICS

Mae Canolfan Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd wedi ei henwi fel Prosiect y Flwyddyn yng ngwobrau dylunio blynyddol Cymru.

Derbyniodd y ganolfan, wnaeth gostio £44m, y wobr gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, sy'n cydnabod prosiectau sy'n arloesi ac yn cynnig manteision cymunedol.

Cafodd y ganolfan ei chanmol am "gynllun amlsynhwyraidd a manwl".

Mae carchar, capel a chanolfan ymwelwyr castell hefyd wedi derbyn cydnabyddiaeth gan y corff.

ffynhonnell y llun, Rics

Mae Canolfan CUBRIC yn gartref i bedwar o sganwyr arbenigol o dan yr un to, ac mae'n cael ei ystyried yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer delweddu'r ymennydd.

Mae'n arloesi drwy'r byd am ei ymchwil mewn seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth.

Dywedodd beirniaid y RICS fod y ganolfan yn "cwmpasu'r clwstwr o sganwyr delweddu ymennydd unigryw, gyda dyluniad yr adeiladau cyfagos yn gytûn, a hynny drwy adlewyrchu'r gwaith niwrowyddoniaeth" sy'n digwydd yno.

Mae'r enillwyr eraill yn cynnwys:

  • Cornerstone, hen Gapel Ebeneser yng Nghaerdydd am Adeiladu Cadwraeth;
  • Carchar Y Berwyn, Wrecsam ar gyfer Budd Cymunedol;
  • Canolfan Ymwelwyr Castell Harlech, Gwynedd am Dwristiaeth a Hamdden;
  • Enillodd un o swyddfeydd Sgwâr Canolog Caerdydd y wobr Fasnachol.

Bydd yr holl enillwyr nawr yn cystadlu yn Rownd Derfynol Gwobrau RICS ar 2 Tachwedd yn Llundain, am y cyfle i gael eu coroni'n enillydd cyffredinol y DU yn eu categorïau unigol.