Digwyddiad Y Rhyl: Cyhuddo pedwar o ddynion

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhuddo pedwar o ddynion yn dilyn digwyddiad yn Y Rhyl ddydd Llun.

Cafodd cerbyd ei atal gan swyddogion rhag gyrru i ffwrdd ac fe gafodd y pedwar eu harestio.

Nos Iau fe gadarnhaodd yr heddlu fod Jake Kiernan, 24, Paul Lewis, 39 a Kyle Evitt, 29, wedi eu cyhuddo o fod a dryll yn eu meddiant, cynllwynio i achosi anaf corfforol difrifol bwriadol a chynllwynio i werthu cyffuriau Dosbarth B.

Mae Perry Jones, 22 wedi ei gyhuddo o fod gyda dryll yn ei feddiant a chynllwynio i achosi anaf corfforol difrifol bwriadol

Bydd y pedwar yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llandudno fore Gwener.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Chris Bell o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae swyddogion wedi gweithio'n hynod o galed dros y dyddiau diwethaf gan gynnal ymholiadau eang ac fe allwn nawr gadarnhau fod pedwar dyn wedi eu cyhuddo yn dilyn y digwyddiad yn Y Rhyl.

"Mae staff wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad gyda gwaith tîm gwych ar y digwyddiad hwn, sydd wedi golygu fod arf peryglus oddi ar strydoedd gogledd Cymru.

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth a'u cymorth yn ystod ein hymchwiliadau."