Carwyn Jones yn herio Theresa May i ddadl etholiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae Carwyn Jones (ar y dde) wedi galw am fwy "o gig ar yr asgwrn" yn y dadleuon gwleidyddol

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi galw ar yr holl bleidiau i wella ansawdd y dadleuon yn yr etholiad cyffredinol.

Mewn araith yn Llundain ddydd Iau, bydd Mr Jones yn galw ar wleidyddion i ddarparu etholiad i'r cyhoedd yn seiliedig ar faterion pwysig ac nid personoliaethau.

Mae hefyd wedi herio Theresa May i gymryd rhan mewn dadl gydag ef y tro nesaf y bydd hi'n dod i Gymru.

Daw ei sylwadau yn dilyn sylw gan yr Ysgrifennydd Tramor Boris Johnson, sydd wedi disgrifio Jeremy Corbyn mewn iaith liwgar fel "mutton-headed, old mugwump".

'Codi ansawdd'

Bydd arweinydd y blaid Lafur yng Nghymru'n dweud: "Beth am wneud yr etholiad yma'n fath gwahanol o etholiad. Etholiad yn seiliedig ar faterion pwysig, nid personoliaethau.

"Ffeithiau, nid ofn. Ychydig mwy o gig ar yr asgwrn ag ychydig llai o frechdan cig moch.

"Doedd ymgyrch refferendwm Brexit, pa bynnag ochr yr oeddech chi arno, ddim yn bennod hapus i'n gwlad.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

"Roedd hi'n ymgyrch oedd yn canolbwyntio gormod ar ofn yn erbyn lled-wirionedd, a doedd hi ddim yn ffordd i'r Deyrnas Unedig hysbysebu ein democratiaeth i'r byd.

"Rwy'n gwneud yr addewid hwn - ac yn gosod sialens i eraill i wneud yr un fath - rwyf i am ddefnyddio'r wythnosau nesaf i godi ansawdd y dadleuon yn y wlad hon."

'Creithiau'

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae economi Cymru a'i gwasanaethau cyhoeddus yn dangos creithiau bron i ddwy ddegawd o reolaeth y blaid Lafur.

"Diolch i'r blaid Lafur, mae gan Gymru'r lefel isaf o gyflog yn y DU, yr amseroedd aros hiraf mewn ysbytai, a'r system addysg ysgolion sy'n perfformio waethaf.

"Byddai rhoi Llafur mewn llywodraeth yn peryglu ein heconomi sy'n tyfu gyda threthi uwch, llai o swyddi, mwy o wastraff a mwy o ddyled.

"Mae'r etholiad yma'n ddewis clir rhwng arweinyddiaeth gref a chadarn Theresa May a'i thîm Ceidwadol, neu glymblaid o anhrefn o dan arweinyddiaeth wan a di-glem Jeremy Corbyn."