Marwolaeth bachgen 16 oed yn 'ddamwain drasig'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Morgan Ackerman gyda'i fam, Leanne Sweet

Clywodd cwest yng Nghaerdydd sut y bu farw bachgen 16 oed wrth iddo redeg i'r ffordd tra'n chwarae gem gyda'i ffrindiau.

Cafodd Morgan Ackerman ei daro gan dacsi ychydig funudau o'i gartref yn y Barri ar nos Fawrth 3 Ionawr.

Bu farw o anafiadau difrifol i'w ben yn yr ysbyty y diwrnod canlynol.

Clywodd y cwest fod Morgan a dau ffrind yn chwarae gem o 'Rat-a-tat' ar y pryd - gêm o guro drysau a ffenestri tai cyn rhedeg i ffwrdd.

Dywedodd ei ffrind, Ethan Tierney, wrth y gwrandawiad: "Roedden ni'n chwarae o gwmpas. Fe awgrymodd Morgan ein bod ni'n chwarae gêm. Fe gurodd ar dŷ a rhedeg i lawr y ffordd.

"Fe weiddais i arno i stopio achos ro'n i'n gallu gweld goleuadau'r car yn troi i'r ffordd. Ond wnaeth e ddim aros a rhedeg i'r ffordd rhwng dau gar.

"Fe gafodd ei daro a glanio'n drwm ar y ffordd. Fe darodd ei ben ar y ffordd."

Ychwanegodd ffrind arall, Bradley Tipples, fod Morgan wedi rhoi ei law allan i'w amddiffyn ei hun, ond ei fod yn rhy hwyr.

Mewn datganiad, dywedodd mam Morgan, Leanne Sweet fod ei mab yn hoff iawn o chwaraeon, bod ganddo gylch anferth o ffrindiau, a bod pawb oedd yn ei nabod yn meddwl y byd ohono.

Methu osgoi

Clywodd y cwest fod gyrrwr y tacsi, Anthony Hewlett yn gyrru ar gyflymder o 20mya pan darodd ei gar yn erbyn Morgan.

Dywedodd Mr Hewlett: "Yn sydyn, fe saethodd yr unigolyn allan. Rhoddais fy nhroed ar y brec, ond ches i ddim cyfle i'w osgoi."

Dangosodd lluniau camera cylch cyfyng sut y gwyrodd Morgan i'r ffordd rhwng dau gar oedd wedi eu parcio.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, cofnododd crwner Caerdydd, Phillip Spinney, farwolaeth ddamweiniol yn yr achos.

Dywedodd: "Roedd y bechgyn yn cerdded ar hyd y ffordd yn curo ar ffenestri a drysau. Fe redodd Morgan o flaen y tacsi, a chafodd y gyrrwr ddim cyfle i'w osgoi.

"Mae'n amlwg yn ddamwain drasig."