Dod o hyd i olion baw llygod mewn bwyty

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Mae tŷ bwyta Indiaidd yng Nghasnewydd wedi cael dirwy o £32,000 ar ôl i faw llygod gael ei ddarganfod mewn bocsys bwyd.

Fe wnaeth D Miah, perchennog y New Dehli ar Ffordd Caerllion, bledio'n euog i 10 o gyhuddiadau o dorri rheolau glendid bwyd yn Llys Ynadon Cwmbrân.

Clwydodd y llys fod swyddogion amgylcheddol wedi dod o hyd i olion baw llygod mewn oergelloedd, llieiniau bwrdd a bocsys bwyd ar ymweld dirybudd ym Medi 2016.

Roedd yr adeilad mewn cyflwr gwael tra bod y gwaith o lanhau a diheintio o safon gwael.

Cafodd y perchennog D Miah ddirwy o £11,570 a chafodd ei fusnes Doleshshori Ltd ddirwy o £21,760.

Mae'r New Delhi wedi rhoi'r gorau i fasnachu ar Ffordd Caerllion ac mae'r adeilad yn gartref i dŷ bwyta newydd, y Raj of India, sydd wedi derbyn y sgôr hylendid o bump - sef y sgôr uchaf sydd ar gael.