Cwis: 'Nabod yr aber?

Cyhoeddwyd

O Aberffraw i Abertyleri, Abergele i Abertawe, mae yna sawl 'aber' ym mhob cornel o Gymru.

Pa mor dda ydych chi'n eu 'nabod nhw? Pob lwc!