Cwpan Cymru: Dau glwb yn gobeithio creu hanes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tydi deiliaid y gwpan Y Seintiau Newydd erioed wedi colli gêm yn erbyn y Bala

Fe fydd hanes yn cael ei greu ddydd Sul yn Stadiwm Prifysgol Bangor wrth i'r Bala a'r Seintiau Newydd chwarae yn rownd derfynol Cwpan Cymru.

Dyma'r tro cyntaf yn hanes y clwb i'r Bala ymddangos yn y rownd derfynol, ar y llaw arall mae'r Seintiau Newydd yn ceisio ennill y 'treble' - a hynny am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Byddai buddugoliaeth i'r Seintiau yn golygu mai nhw fyddai deiliaid Cwpan Cymru a chwpan y gynghrair, yn ogystal â phencampwyr y gynghrair.

Ers i glwb y Bala gael ei sefydlu 137 o flynyddoedd yn ôl maen nhw wedi dod yn agos ar sawl achlysur i gyrraedd y rownd derfynol, yn ôl un o'r cefnogwyr Gwyn Jones - neu Gwyn Penucha i selogion Maes Tegid.

"Dwi'n cefnogi'r Bala ers dros hanner can mlynedd a dyma'r gêm bwysicaf dwi'n ei gofio, dyma'r tro cyntaf i ni gyrraedd y ffeinal ac mae pawb yn y dref yn edrych ymlaen," meddai.

"Mae 'na fwy o siocs wedi bod mewn pêl droed na'r Bala yn curo TNS, a dwi'n hyderus y gnawn ennill."

Mae'r Seintiau Newydd a'r Bala wedi wynebu ei gilydd 24 o weithiau o'r blaen a tydi'r Bala erioed wedi ennill gêm yn erbyn y pencampwyr.

Ond does "dim pwynt" edrych yn ôl mewn hanes meddai Emma Morris o Lanrhaeadr ym Mochnant sy'n cefnogi'r Seintiau.

Dywedodd Emma: "Mae'r gemau yn erbyn y Bala wastad yn gemau caled. Does 'na ddim pwynt edrych ar y canlyniadau sydd wedi bod, ond edrych ymlaen a chadw'r safon sy'n bwysig".

Disgrifiad o’r llun,
Mae tymor hwn wedi bod yn "sbesial" yn ôl chwaraewr y Seintiau Newydd, Aeron Edwards

O ran tref y Bala mae'n achlysur enfawr yn ôl Gwyn, ac mae disgwyl i nifer o fysiau deithio o'r dref ac mae plant ysgolion lleol hefyd wedi bod yn dangos eu cefnogaeth drwy ganu cân sydd wedi ei chyfansoddi yn arbennig ar gyfer y gêm.

"Mae'r clwb yn golygu llawer i'r dref ac mae'r plant lleol wedi bod yn brysur yn yr ysgolion yn creu baneri a chanu cân arbennig i drio ysbrydoli'r hogie," meddai Gwyn.

'Tymor sbesial'

Mae'r Seintiau Newydd wedi cael tymor arbennig eleni. Yn ogystal ag ennill Uwch Gynghrair Cymru a sgorio dros gant o goliau, fe dorrodd y tîm record byd hefyd am y nifer fwyaf o gemau yn olynol heb golli (27 gêm).

"Mae wedi bod yn dymor sbesial i fi ac i'r chwaraewyr," meddai chwaraewr canol cae'r Seintiau, Aeron Edwards.

"Mae timau wedi stryglo i'n stopio ni tymor yma a 'da ni'n haeddu popeth yr y'n ni wedi ennill," meddai.

Ond mae'n teimlo bydd y gêm yn erbyn y Bala yn wahanol i'r arfer.

"Mae'r Bala yn dîm da ac yn sicr bydd y gêm yn wahanol i'r sioe o goliau welsom ni wythnos diwethaf yn y gynghrair," meddai Edwards gan gyfeirio at fuddugoliaeth y Seintiau o 6-4 yn erbyn y Bala yn y gynghrair.

Ffynhonnell y llun, Ruth Crump
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ruth Crump wedi bod yn ysgrifenyddes y Bala ers 14 mlynedd

Mae Ruth Crump wedi bod yn ysgrifenyddes clwb y Bala ers 14 o flynyddoedd a dywedodd cyn y gêm: "Yn sicr dyma gêm bwysicaf i'r clwb chwarae yng Nghymru. Rydym wedi chwarae gemau pwysig ar y cyfandir ond o ran yma yng Nghymru yn sicr mae hon yn enfawr.

"Dwi wedi bod yn ymwneud efo'r clwb ers yn blentyn wrth i'm mrawd chwarae iddyn nhw a fy nhad gefnogi nhw am flynyddoedd, felly dwi'n nerfau i gyd cyn y gêm, ond dwi'n ffyddiog y gwnawn ni greu hanes," meddai.

Bydd y gêm yn cael ei chwarae yn Stadiwm Prifysgol Bangor, gyda'r gic gyntaf am 14:00.