Cyhoeddi lleoliad 12 o orsafoedd trenau newydd posib

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Ceredigion

Gallai 12 o orsafoedd rheilffordd newydd gael eu hagor yng Nghymru, fel rhan o gynlluniau gan y llywodraeth.

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ysgrifennu at ACau yn enwi'r safleoedd posib ar gyfer y gorsafoedd newydd.

Maen nhw'n cynnwys gorsafoedd mewn gwahanol rannau o Gymru, gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam ac Ynys Môn.

Mae'r 12 cynnig yn cynnwys:

 • Llangefni
 • Bow Street
 • Caerdydd: Parc Victoria/Melin Trelái
 • Caerdydd: Ffordd Casnewydd/Rover Way
 • Caerdydd: Llaneirwg
 • Casnewydd: Llanwern
 • Abertawe: Cocyd
 • Abertawe: Glandŵr
 • Sanclêr
 • Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy
 • Gogledd Wrecsam
 • De Wrecsam

Yn ei lythyr, dywedodd Mr Skates fod y rhan gyntaf o broses tri cham wedi ei chwblhau, a'i fod wedi llunio rhestr fer o 12 allan o 46 dewis posib.

"Bydd ail ran yr asesiad yn edrych yn fwy manwl ar yr achosion ariannol ac economaidd ar gyfer y gorsafoedd rheilffordd newydd, gan gynnwys gofyn am gyngor gan Network Rail ar y mater."

Roedd gan Bow Street, Llangefni a Sanclêr orsafoedd rheilffordd prysur yn ystod yr 19eg Ganrif, ond daeth y teithio i ben yn y 1960au yn dilyn toriadau Dr Beeching.