Gorsaf deledu newydd i ogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae gorsaf deledu leol newydd wedi cael ei lansio yng ngogledd Cymru.

Fe gafodd sianel 'Made in North Wales' ei lansio ddydd Mercher, ac mae'r sianel yn bwriadu darlledu bwletinau newyddion nosweithiol yn ogystal ag adloniant, chwaraeon a rhaglenni Cymraeg.

Dyma'r drydedd orsaf deledu leol i gael ei lansio yng Nghymru, ar ôl Made in Cardiff gychwyn darlledu ym mis Hydref 2014, a Bay TV ym mis Gorffennaf.

Bydd y sianel ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos gyda gwasanaeth gwylio eto ar gael ar-lein.

Mae gan y Rhwydwaith Teledu 'Made' wyth o sianeli ar draws y DU.

Dywedodd y Prif weithredwr, Jamie Conway: "Mae Gogledd Cymru yn rhan fywiog a hardd o'r DU, ac rydym yn falch iawn o gael y cyfle i ddiddanu gwylwyr sy'n byw yma gyda rhaglenni a fydd yn cael eu teilwra i'w anghenion."

Fe fydd y sianel ar gael ar Freeview 8 a Virgin TV 159.