Achub mwnci o 'gartref anaddas' yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rspca

Mae mwnci marmoset wedi cael ei achub gan swyddogion o'r RSPCA, ôl iddynt ei weld ar werth ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fe ddaeth swyddogion o hyd i 'Lola' yn byw mewn "amgylchiadau hynod amhriodol" mewn tŷ ym Mlaenymaes, Abertawe.

Roedd yn rhedeg yn rhydd yn yr ystafell fyw gyda chawell a lamp UV yn y gornel, ynghyd â chi a oedd yn aml yn ceisio ymosod arni.

Mae hi bellach yn byw mewn canolfan bywyd gwyllt gyda mwncïod eraill, ac mae'r RSPCA eisiau gwahardd pobl rhag cadw mwnciod fel Lola fel anifeiliaid anwes yng Nghymru.

Ffynhonnell y llun, AFP

Dywedodd Arolygydd gyda'r RSPCA, Neill Manley: "Yn anffodus, mae rhai pobl yn hoffi'r syniad o gadw mwnciod fel anifail anwes, ond mae hyn yn enghraifft arall o ba mor anaddas ydyn nhw.

"Mae gan farmosetiaid anghenion cymhleth ac arbenigol iawn, a byddai'n bron yn amhosibl i gyfarfod a'r anghenion mewn cartref fel yr un yma."

Dywedodd fod y perchnogion wedi gofyn am gyngor gan filfeddyg ar sut i gadw'r anifail, ond dywedodd nad oedd y tŷ na'r amgylchedd yn addas ar gyfer yr anifael hynod ddeallus a chymdeithasol.

Dywedodd Charlie Skinner, o'r RSPCA, bod amcangyfrif bod mwy na 120 o fwncïod yn byw mewn cartrefi preifat yng Nghymru.

Ychwanegodd fod 15 o wledydd yn Ewrop eisoes wedi cyflwyno gwaharddiadau ar eu cadw fel anifeiliaid anwes ac roedd hi'n amser "ar gyfer gweithredu yng Nghymru".