Sicrhau nawdd i barhau â chynllun gofal Solfach

Cynllun Gofal
Image caption Cafodd cynllun Gofal Solfach ei ddechrau yn 2015

Mae cynllun gofal yn Sir Benfro, sy'n darparu gofal gwirfoddol i'r henoed yn y gymuned, wedi sicrhau'r nawdd oedd ei angen i barhau â'r gwaith am ddwy flynedd arall.

Dechreuodd Cynllun Gofal Solfach yn 2015 a chael grantiau gwerth £77,000 oedd i fod i ddod i ben ddiwedd mis diwethaf.

Mae'n darparu help i 40 o bobl oedrannus yn y pentref, ond roedd pryderon am ddyfodol y cynllun oni bai fod rhagor o nawdd yn cael ei sicrhau.

Nawr, mae'r grŵp wedi cael grant o £21,421 gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a fydd, meddai'r grŵp, ynghyd â nawdd gan Lywodraeth Cymru, yn eu helpu i'w cadw i fynd am ddwy flynedd arall.

Mae arweinydd prosiect Gofal Solfach, Mollie Roach, wedi croesawu'r newyddion: "Mae hwn yn newyddion da iawn - ry' ni'n gwybod fod Gofal Solcah yn gweithio a'i fod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl."