Cynghorwyr Powys i benderfynu ar gynllun fferm wynt

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Photo: Diana Hulton

Mae ymgyrchwyr amgylcheddol yn dweud y gallai cynllun i adeiladu fferm wynt ym Mhowys olygu bod llai o dwristiaid yn ymweld â'r ardal.

Ond dywed cwmni Fferm Wynt Hendy fod eu cynlluniau i adeiladu saith tyrbin yn Llandegla ger Llandrindod wedi cael cefnogaeth tirfeddianwyr.

Mae swyddogion yn argymell y dylai cynghorwyr Powys gymeradwyo'r cynlluniau mewn cyfarfod ddydd Iau.

Yn ôl gwrthwynebwyr, fe allai pedwar o'r tyrbinau gael eu codi ar dir lle mae gan bobl hawl i grwydro.

Mae'r cwmni'n dweud y byddai'r tyrbinau yn cyflenwi digon o ynni ar gyfer 10,000 o gartrefi.