Trafferthion i gyflenwad dŵr wedi i biben fyrstio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Twitter | @BradWignall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dŵr Cymru yn dweud fod peirianwyr yn ceiso datrys y broblem

Mae cyflenwadau dŵr i rai pobl yn Sir Conwy wedi'u heffeithio ar ôl i biben ddŵr fyrstio yng Nghyffordd Llandudno.

Fe wnaeth yr awdurdodau ofyn i bobl symud o bedwar tŷ yn Rhodfa Marl, ac mae pryder y gallai'r tai fod wedi eu difrodi.

Mae Dŵr Cymru'n dweud y gallai'r problemau barhau tan yn hwyrach nos Fercher.

Yn ôl adroddiadau roedd tai ar Rodfa Marl wedi eu gorchuddio gan ddŵr oedd yn chwistrellu 40 troedfedd i'r awyr.

Ymddiheuriad

Dywedodd Dŵr Cymru eu bod yn ymddiheurio i gwsmeriaid ac yn gweithio i ddelio gyda'r sefyllfa.

"O ganlyniad i'r byrstio, rydym yn gwybod bod cyflenwadau rhai cwsmeriaid wedi eu heffeithio ac y gallan nhw fod â phwysedd dŵr isel neu dim cyflenwad dŵr o gwbl.

"Rydym yn rhagweld y bydd cyflenwadau dŵr yn dychwelyd heno. Wrth i gyflenwadau ddychwelyd, fe allai dŵr tap rhai cwsmeriaid fod â lliw anghyffredin.

"Dydy hyn ddim yn anarferol wedi digwyddiad o'r fath a dylai glirio wedi cyfnod byr."

Ychwanegodd y cwmni eu bod yn gweithio â phreswylwyr y tai sydd wedi eu heffeithio fel eu bod yn cael llety dros dro ac yn medru dychwelyd cyn gynted â phosib.

Fe ddywedodd Cyngor Conwy bod swyddogion ffyrdd wedi helpu'r heddlu i gau ffyrdd o amgylch yr ardal, a'u bod wedi gosod bagiau tywod.