Llŷn yn ganolbwynt daeargrynfeydd yn y DU

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Esri UK
disgrifiad o’r llunMae dros 100 o ganolfannau seismograff yn y DU sy'n mesur daeargrynfeydd

Mae Pen Llŷn yn un o'r llefydd sydd wedi cael y nifer uchaf o ddaeargrynfeydd yn y DU, yn ôl gwybodaeth newydd.

Mae map sydd wedi ei gyhoeddi gan Esri UK yn dangos dros 10,000 o ddaeargrynfeydd sydd wedi digwydd ers 1970.

Pen Llŷn yw un o'r 10 ardal fwyaf actif, a'r unig le yng Nghymru.

Roedd hefyd yn leoliad i'r daeargryn mwyaf yn y DU yn y 50 mlynedd diwethaf, oedd yn gryndod o 5.4 ar y raddfa yng Ngorffennaf 1984.

ffynhonnell y llun, Esri UK

Cafodd y map ei chreu gan Esri UK gyda gwybodaeth yr Arolwg Daearegol Prydeinig, ac mae'n nodi pen-blwydd y Raddfa Richter, Charles Richter, fu farw yn 1985.

Roedd y daeargryn mwyaf yn y DU ym Mor y Gogledd yn 1931, gan fesur 6.1 ar y raddfa.

Dywedodd yr Arolwg Daearegol Prydeinig bod daeargrynfeydd mwy ac amlach yn digwydd ar arfordir y gorllewin, a bod "gogledd Cymru, o gwmpas Caernarfon a Phen Llŷn, a ffin Cymru, yn dangos lefelau uwch o seismigedd".