Lluniau plant: Carchar i Pryderi Tomos o'r Waunfawr

Cyhoeddwyd

Mae dyn 29 oed o Wynedd wedi ei garcharu am bum mlynedd am fod â lluniau anweddus o blant yn ei feddiant.

Fe gafodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon, Pryderi Tomos, gynt o'r Waunfawr ger Caernarfon, yn euog o'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Roedd wedi ei gyhuddo o wneud a bod â dros 500 o luniau a ffilmiau anweddus yn ei feddiant.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i'r delweddau a'r ffilmiau tra bod Tomos yn byw ym Mangor.

Fe ddaethant hefyd o hyd i ddillad plant rhwng dwy a phedair oed yn ei ystafell wely, yn ogystal â dwy nofel ffantasi am herwgipio plant.

Roedd Tomos wedi ei ddedfrydu i ganolfan i droseddwyr ifanc 10 mlynedd yn ôl am droseddau tebyg.

Ddydd Mercher, dywedodd y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke fod dedfryd estynedig yn golygu y byddai Tomos yn parhau ar drwydded am bum mlynedd ar ôl ei ryddhau o'r carchar, ac y byddai'n rhaid iddo arwyddo'r gofrestr rhyw am oes.