Davies: 'Dylai darlledwyr fod fwy atebol i'r Cynulliad'

Cyhoeddwyd

Dylai darlledwyr Cymreig fod yn fwy atebol i'r Cynulliad, yn ôl gweinidog Llywodraeth Cymru sydd yn gyfrifol dros ddarlledu.

Rhybuddiodd Alun Davies fod y cyfryngau yng Nghymru yn "gwanhau", a bod diffyg atebolrwydd yn rhan o'r rheswm pam.

Ond wnaeth o ddim datgan yn benodol ei fod am weld darlledu'n cael ei ddatganoli, mewn araith i gynhadledd ar y cyfryngau yng Nghaerdydd.

"Rydw i'n poeni ac yn pryderu fod gan Gymru wasg gynhenid sy'n gwanhau," meddai.

'Dim datganoli'

"A dwi'n bryderus nad oes gennym ni wastad y strwythurau sydd yn ein galluogi ni i gael sgwrs, oni bai am yn anffurfiol. Y strwythurau ffurfiol o atebolrwydd a rheoleiddio, a'r strwythurau i weithredu polisi.

"Mae'n rhywbeth sydd angen i ni sylweddoli, rhywbeth sydd angen i ni drafod. Nid yn unig o fewn y llywodraeth neu'r Cynulliad, ond o fewn cymdeithas yn ehangach."

Dywedodd Mr Davies y dylai'r Cynulliad gael rhan fwy wrth ddwyn cwmnïau cyfryngol i gyfrif.

"Dydw i ddim yn gwneud yr achos dros ddatganoli cyfrifoldeb dros ddarlledu i Gymru neu i Lywodraeth Cymru," meddai.

"Ond rydw i'n dadlau y dylai atebolrwydd dros ddarlledu gael ei rannu ar draws sefydliadau'r DU."

Disgrifiad o’r llun, Mae'n bryd ailfeddwl y ffordd mae pobl yn cael eu newyddion yn yr oes ddigidol, meddai Ruth McElroy

Mae penaethiaid darlledu weithiau'n rhoi tystiolaeth gerbron pwyllgorau Cynulliad sydd yn edrych ar y cyfryngau yng Nghymru, ond does dim trefniadau swyddogol sydd yn eu gorfodi i ymddangos.

Ers adnewyddu siarter y BBC mae Llywodraeth Cymru wedi cael mwy o lais ym mhenodiad y cynrychiolydd Cymreig ar fwrdd y BBC, ac fe gafodd hynny ei ddefnyddio pan wnaethon nhw atal penodiad Dr Carol Bell yn gynharach eleni.

Dywedodd Dr Ruth McElroy, darlithydd cyfryngau ym Mhrifysgol De Cymru, fod y cyfryngau traddodiadol yng Nghymru wedi dirywio wrth i'r diwydiant addasu i heriau newydd.

"Rydyn ni wedi gweld llawer o bapurau newydd lleol yn cau. Mae hynny wedi bod yn thema ers sbel, ac yn fwy yng Nghymru na gweddill y DU," meddai.

Ychwanegodd ei bod hi'n teimlo y dylai gweinidogion fod yn fwy parod i ymyrryd er mwyn cefnogi'r cyfryngau yng Nghymru, gan ddweud bod rhannau eraill o'r byd oedd yn gwneud hynny "nawr yn gweld pethau'n dwyn ffrwyth".