Arestio 23 arall mewn cyrch cyffuriau yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae 23 o bobl bellach wedi cael eu harestio mewn ail gyrch gwrth-gyffuriau yng Nghasnewydd yn ystod oriau man bore Mercher.

Dywedodd Heddlu Gwent bod 200 o swyddogion yn rhan o'r cyrchoedd, ac fe aethon nhw i 35 lleoliad yn y ddinas er mwyn canfod arian a chyffuriau dosbarth A.

Roedd y bobl gafodd eu harestio yn cynnwys tri bachgen dan 18, un ohonyn nhw ddim ond yn 13 oed.

Dyma oedd ail ran Ymgyrch Jewels y llu yn erbyn cyffuriau yn yr ardal.

Rhagor i ddod

Cafodd 27 o bobl eu dedfrydu a'u carcharu ym mis Chwefror yn dilyn cyrch cyntaf yr ymgyrch - y cyrch mwyaf i gael ei gynnal yn hanes Heddlu Gwent.

"O ganlyniad i ran gyntaf yr ymgyrch rydyn ni wedi sicrhau 27 euogfarn ar gyfer cyffuriau dosbarth A," meddai'r Prif Uwch-arolygydd Marc Budden.

"Mae'r rheiny oedd yn gyfrifol nawr dan glo a ddim bellach yn gallu niweidio'r cymunedau maen nhw'n byw ynddyn nhw.

"Byddwn ni'n ddidrugaredd wrth i ni daclo cyflenwad cyffuriau ar ein strydoedd. Rydyn ni nawr wedi gweithredu yn dilyn rhagor o wybodaeth gan y gymuned er mwyn parhau i fod yn gadarn yn erbyn y troseddau yma."