Cymry'n cipio prif wobr siarad cyhoeddus Saesneg

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDaeth y disgyblion i'r brig yn y gystadleuaeth yng Nghaergrawnt

Mae un o'r prif gystadleuthau Prydeinig am siarad cyhoeddus yn Saesneg wedi ei ennill gan ddisgyblion o ysgol cyfrwng Cymraeg.

Fe wnaeth disgyblion o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn Y Barri gipio'r wobr yng nghystadleuaeth yr English Speaking Union.

Mae'r gystadleuaeth wedi ei chynnal yn flynyddol ers 1960, gyda 449 o ymgeiswyr o Gymru a Lloegr eleni.

Llwyddodd disgyblion blwyddyn 10 yr ysgol, Huw Jones, 15, Twm Aled a Tia Roach, y ddau'n 14, i ennill yng Ngholeg Churchill, Caergrawnt.

Dywedodd athrawes Saesneg o'r ysgol, Elena Morgan, bod y tîm yn "hapus dros ben, yn enwedig pan glywon ni mai ni oedd y tîm cyntaf o Gymru i ennill".

"Fe wnaethon ni edrych drwy weddill y rhestr i weld pwy oedd wedi cystadlu ac roedd ysgolion eithaf mawreddog," ychwanegodd.

Yn ogystal â'r fuddugoliaeth, cafodd Huw wobr am y siaradwr gorau yn y gystadleuaeth, a Twm y cadeirydd gorau.

Wedi'r fuddugoliaeth, dywedodd yr English Speaking Union bod yr ysgol "yn amlwg yn buddsoddi mewn datblygu sgiliau siarad eu disgyblion".