Y Goruchaf Lys yn clywed achos costau gofal yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae barnwyr yn y Goruchaf Lys wedi bod yn gwrando ar frwydr gyfreithiol gwerth £250m yn ymwneud â chostau cartrefi gofal i'r henoed yng Nghymru.

Asgwrn y gynnen yw pwy ddylai dalu'r gost o £20 y dydd am ofal nyrsio sy'n cael ei ddarparu yn y cartrefi.

Ers sawl blwyddyn, mae byrddau iechyd ac awdurdodau lleol wedi methu â chytuno pwy ddylai dalu'r pris, ac mae darparwyr gofal annibynnol yn anfodlon iawn eu bod wedi colli miliynau o bunnoedd oherwydd y ddadl, sy'n golygu nad oes neb wedi bod yn talu'r arian sy'n ddyledus iddynt.

Llwyddodd grŵp o berchnogion cartrefi gofal i sicrhau adolygiad barnwrol ar y mater, a ddyfarnodd o'u plaid.

Ond ar ôl i'r byrddau iechyd apelio'n llwyddiannus, mae'r Goruchaf Lys wedi bod yn ystyried y penderfyniad hwnnw ddydd Mercher.

Ar ddiwedd y gwrandawiad ddydd Mercher bydd y barnwyr yn gohirio eu penderfyniad, ac yn cyhoeddi'r canlyniad yn ysgrifenedig yn ddiweddarach.

Does dim dyddiad wedi cael ei benodi ar gyfer y penderfyniad, ond y disgwyl yw y bydd yn cael ei wneud cyn mis Awst.

Yn ôl cadeirydd Fforwm Gofal Cymru, Mario Kreft, mae'r frwydr gyfreithiol wedi costio £1m - arian, meddai, allai fod wedi talu am ofal 128 o unigolion mewn cartref am flwyddyn gyfan.

"Fe ddylai'r arian fod wedi cael ei dalu amser yn ôl, mae'n wallgof ein bod ni'n dal yn y sefyllfa yma gyda phobl yn dadlau," meddai.

"Mae'n warthus ac yn sarhad ar y bobl a'r teuluoedd sydd angen y gwasanaethau, ac ar y gweithwyr sy'n darparu'r gwasanaethau."