'Ysbytai'n trin llai am anafiadau treisgar difrifol'

  • Cyhoeddwyd
trais difrifolFfynhonnell y llun, PA

Roedd gostyngiad o 10% yn nifer y bobl gafodd eu trin mewn ysbytai ar ôl dioddef trais difrifol yn 2016 o'i gymharu â 2015, yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd.

Cafodd yr astudiaeth ei llunio o sampl o 156 o adrannau brys, unedau mân anafiadau a chanolfannau galw-i-mewn yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd prif awdur yr astudiaeth, yr Athro Jonathan Shepherd o Grŵp Ymchwil Trais Prifysgol Caerdydd: "Mae ein hastudiaeth yn dangos gostyngiad sylweddol mewn anafiadau treisgar eu natur i ddynion a menywod yn 2016 o'i gymharu â 2015.

"Ers 2010, rydym wedi gweld gostyngiad o 40% yn nifer y bobl sydd angen triniaeth mewn adrannau brys yn dilyn trais.

"Ond dydy'r newyddion ddim yn dda i gyd - mae'n casgliadau yn awgrymu fod trais sy'n gysylltiedig ag alcohol yn parhau'n broblem sylweddol, gydag adrannau brys yn gyson ar eu prysuraf dros y penwythnos."

Er nad yw'r astudiaeth yn ymchwilio i'r rheswm dros y gostyngiad mewn trais difrifol, mae'n cyfeirio at sawl agwedd bosibl, gan gynnwys gwelliannau wrth adnabod achosion o drais difrifol, rhannu data ac o adrodd achosion i'r heddlu.