Cyn athro'n cyfaddef cyflawni troseddau rhyw

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd Gordon Fleming rybudd gan y barnwr a gallai ddisgwyl "dedfryd sylweddol garchar"

Mae cyn athro ysgol gynradd wedi cyfaddef iddo gyflawni cyfres o droseddau rhyw ar ferched ifanc.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Gordon Fleming o Groesoswallt wedi camdrin nifer o blant dros gyfnod o chwe blynedd.

Plediodd y gwr 66 oed yn euog i 24 cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar blant o dan 13 oed.

Dywedodd y Barnwr Geraint Walters y gallai Fleming ddisgwyl "dedfryd sylweddol o garchar".

Roedd Fleming wedi ei gael yn euog o drosedd debyg yn Llys y Goron Caer yn 1992.

Bydd yn dychwelyd i Lys y Goron Abertawe ar 5 Mai i glywed ei ddedfryd.