Llofruddio dyn yn Y Rhyl dros 'ffrae gang cyffuriau'

Published
image copyrightLlun teulu

Mae llys wedi clywed y cafodd dyn ei drywanu nifer o weithiau mewn ymosodiad "cyflym a milain" yn Y Rhyl oedd yn ymwneud â chyffuriau.

Bu farw Mark Mason, 48 oed o'r dref, ar ôl yr ymosodiad mewn maes parcio ym mis Hydref y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Mr Mason yn rhan o gang a bod aelodau o griw arall wedi ymosod arno.

Mae James Davies, 20, Anthony Baines, 30 a Mark Ennis, 30, sydd oll o Lerpwl, yn gwadu llofruddiaeth.

Clywodd y rheithgor bod dyn arall, Jake Melia, hefyd yn rhan o'r digwyddiad.

image captionCafodd Mark Mason ei drywanu mewn maes parcio yn Y Rhyl

Yr honiad yw bod y diffynyddion yn rhan o gang troseddol o'r enw'r "Pensarn Crew", a Mr Mason yn rhan o gang arall o'r enw "Mark's Crew neu Marco's Crew".

Clywodd y llys bod ymosodiad wedi bod ar Mr Davies a Mr Melia yn gynharach, ac mae'n debyg bod Mr Mason a dyn arall yn rhan o'r ymosodiad hwnnw.

Mae'r erlyniad yn honni bod hynny'n "debygol" o fod wedi ysgogi'r diffynyddion i ymosod a dial yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

'Mor sydyn'

Gwelodd y rheithgor ddelweddau camera cylch cyfyng o'r maes parcio yn y munudau yn arwain at farwolaeth Mr Mason.

Roedd yn dangos pobl yn dod allan o gar BMW oedd yn rhwystro'r fan ble roedd Mr Mason ynddi, cyn i ddau ddyn ddianc o'r fan.

Cafodd Mr Mason ei drywanu tra'i fod yn eistedd yn sedd flaen y fan, a dywedodd yr erlyniad fod "y peth wedi digwydd mor sydyn doedd Mr Mason ddim hyd yn oed wedi cael cyfle i ddod allan o'r cerbyd".

Yna fe wnaeth y bobl ddychwelyd i'r BMW a gyrru i ffwrdd.

Mae'r achos yn parhau.