Rhybuddio 10 dyn am gyhoeddi enw cyhuddwr Ched Evans

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Ched Evans yn ddieuog o dreisio wedi ail achos yn Llys y Goron Caerdydd

Mae 10 dyn a ddatgelodd enw'r ddynes a gyhuddodd y pêl-droediwr Ched Evans o'i threisio wedi cael rhybudd gan yr heddlu.

Cafwyd chwaraewr Chesterfield yn ddieuog o dreisio wedi ail achos yn 2016.

Roedd wedi ei gyhuddo o ymosod ar y ddynes mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych, yn 2011.

Wedi'r ail achos, fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru ymchwilio ar ôl i enw'r ddynes gael ei gyhoeddi ar wefannau cymdeithasol.

Mae gan unrhyw berson sy'n adrodd eu bod wedi dioddef trosedd rhyw yr hawl i aros yn anhysbys am weddill eu hoes.

'Trosedd ddifrifol'

Dywedodd uwch-arolygydd dros dro Heddlu'r Gogledd, Jason Devonport bod cyhoeddi'r enw yn drosedd "ddifrifol".

Roedd y dynion, rhwng 16 a 23 oed, yn dod o ardaloedd Sheffield, Sir Derby a Birmingham.

Cafodd y dynion rybuddion gan yr heddlu ar ôl cyfaddef cyhoeddi enw'r ddynes - sydd â'r hawl i aros yn anhysbys o dan Ddeddf Troseddau Rhyw 1992.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Devonport: "Mae'r math yma o drosedd, diolch byth, yn brin ond hoffwn bwysleisio bod heddluoedd yn ystyried troseddau o'r fath yn gwbl ddifrifol.

"Byddwn yn chwilio'n ddyfal ac yn erlyn unrhyw un sydd ddim yn parchu dymuniad dioddefwr i fod yn anhysbys."

Iawndal

Wedi'r achos gwreiddiol ym mis Tachwedd 2012 bu'n rhaid i naw o bobl dalu iawndal i'r ddynes am gyhoeddi ei henw ar Twitter a Facebook.

Cafwyd Mr Evans yn euog o dreisio yn yr achos gwreiddiol, ond ym mis Ebrill 2016 fe wnaeth barnwyr yn y Llys Apêl ddiddymu'r dyfarniad.

Arweiniodd hynny at ail achos lle cafwyd Mr Evans yn ddieuog.