Merch 7 oed yn casglu dros £85,000 i ward ganser

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd Elly gasglu arian pan roddodd £20 gafodd yn wobr am ddylunio baner i'r ysbyty

Mae merch saith oed o orllewin Cymru wedi casglu dros £85,000 at ward ganser yn Ysbyty Llwynhelyg i ddiolch i'r staff am wella ei thad.

Ar 1 Mai 2015 fe benderfynodd Elly Neville o Sir Benfro ei bod am godi £50 i ddiolch i'r ward ond erbyn hyn mae'r swm wedi cyrraedd £85,500.

Ei bwriad yw galluogi i'r ysbyty wneud y wardiau yn fwy deniadol i gleifion.

Erbyn hyn mae'r ysbyty wedi diolch iddi am ei chyfraniad "gwerthfawr", ac mae hi wedi dod yn llysgennad i'w chymuned.

'Eisiau dweud diolch'

Dechreuodd Elly gasglu arian ar ôl i'w thad, Lyn, dreulio cyfnod ar Ward 10 yn Llwynhelyg wedi trawsblaniad mêr yr esgyrn.

Mae bellach yn holliach ond dywedodd bod y driniaeth a gafodd yn gyntaf yn Llundain ac yna yn Llwynhelyg wedi achub ei fywyd.

Pan oedd hi'n bump oed fe benderfynodd Elly ei bod am roi £20 a gafodd yn wobr am gynllunio baner, i Ward 10 i ddiolch am wella ei thad.

Penderfynodd y dylid gwario'r arian ar wneud y ward yn fwy deniadol i gleifion: "Rwy'n codi arian i Ward 10 am fy mod eisiau i'r nyrsys allu prynu yr hyn sydd ei angen ar gyfer pobl yn yr ysbyty.

"Hoffwn iddyn nhw gael clustogau lliwgar a blancedi fflyffi i gadw'r cleifion yn gyfforddus. Fe helpodd y nyrsys fy nhad pan oedd yn sâl a dwi eisiau dweud diolch iddyn nhw am hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Elly nawr yn gobeithio bwrw 'mlaen i godi £100,000

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae hi wedi dod yn llysgennad yn ei chymuned, gan gyfarfod â nifer o enwogion, mynd i giniawau a chael medal yn Nhŷ'r Arglwyddi.

'Brwdfrydedd heintus'

Dywedodd Lyn: "Pan ddechreuom ar 1 Mai 2015 roeddem ond yn bwriadu codi £50 ond dechreuodd y bêl rowlio ac fe dyfodd ar garlam.

"Mae'r arian yn mynd tuag at wella profiad y claf. Ry'n ni'n credu'n gryf mewn sicrhau bod cleifion mor gyffyrddus â phosib yn yr ysbyty.

"Mae Elly'n mwynhau'r gwaith ymgyrchu ar hyn o bryd a byddwn yn parhau tra'i bod hi'n hapus. Ry'n ni'n deulu bach sy'n trio gwneud gwahaniaeth mawr i wasanaethau canser."

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: "Dechreuais ar y daith gydag Elly ddwy flynedd yn ôl a hoffwn ddweud diolch yn fawr iddi hi a'i theulu am eu gwaith arbennig.

"Mae hi wedi cyflawni cymaint yn ystod y ddwy flynedd ac mae ei brwdfrydedd a'i hegni yn heintus.

"Rydym yn gwerthfawrogi gwaith Elly a'i theulu yn fawr. Bydd yr arian yn help gwerthfawr i wella gwasanaethau canser yn Ysbyty Llwynhelyg."