Staff Ford ym Mhen-y-bont i bleidleisio ar streic

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd gweithwyr yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont yn pleidleisio ar weithredu'n ddiwydiannol wrth iddyn nhw frwydro i achub eu swyddi a dyfodol y ffatri.

Mae undeb Unite wedi cadarnhau y bydd y bleidlais yn cael ei chynnal ym mis Mai, gyda disgwyl y canlyniadau erbyn diwedd y mis.

Dywedodd llefarydd ar ran yr undeb bod aelodau ag "awydd mawr i gymryd rhyw fath o weithred ddiwydiannol".

Ychwanegodd y bydd trafodaethau yn parhau rhwng Unite a Ford am ddyfodol gwaith ym Mhen-y-bont.

Dywedodd undeb Unite a'r GMB ym mis Mawrth y gallai'r ffatri dorri hyd at 1,160 o swyddi.

'Eisiau cydweithio'

Dywedodd yr undeb nad oes rhaid i weithwyr bleidleisio dros streic, ac y gallan nhw ddewis gweithredu diwydiannol llai difrifol.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd y trafodaethau yn rhai cadarnhaol," meddai.

"Dydyn ni ddim eisiau bod mewn brwydr gyda'r cwmni - rydyn ni eisiau cydweithio."

Ffynhonnell y llun, Ford

Mae Ford wedi dweud yn y gorffennol bod digon o waith ar gael yn y ffatri am yr ychydig flynyddoedd nesaf, ond nad oes cytundebau pendant mewn lle ar gyfer gwaith ar ôl hynny.

Dywedodd y cwmni mewn datganiad ddydd Mawrth eu bod yn credu bod "unrhyw bleidlais am weithredu'n ddiwydiannol yn rhy gynnar".

"Mae cyfle am drafodaethau cynhyrchiol wedi bod, ac yn parhau ar gael," meddai'r datganiad.

Straeon perthnasol