Lluniau: Bannau Brycheiniog yn 60 // In pictures: Brecon Beacons at 60

Cyhoeddwyd

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dathlu ei ben-blwydd y 60 eleni. Y garreg filltir nodedig sydd wedi ysbrydoli Lucy Roberts, ein ffotograffydd gwadd y mis hwn.

Mae Lucy yn byw ac yn gweithio yng nghalon y Parc yn Aberhonddu.

Mwynhewch y golygfeydd bendigedig:

Brecon Beacons National Park celebrates its 60th anniversary this year. This notable milestone has been the inspiration for Lucy Roberts, Cymru Fyw's guest photographer for April. Enjoy the wonderful scenery:

disgrifiad o’r llunRhaeadr Blaen-y-glyn ger cronfa ddŵr Talybont // Blaen-y-glyn waterfall near Talybont Reservoir
disgrifiad o’r llunLlyn Llangors o fryn Cockpit // Llangorse Lake from Cockpit Hill
disgrifiad o’r llunY gwanwyn wedi cyrraedd Castell Crughywel // Spring has arrived at Crickhowell Castle
disgrifiad o’r llunGwartheg ar fryn Penybegwn ar odre gogleddol y Mynydd Du // Cows wandering into the mist on Hay Bluff hill on the northern edge of the Black Mountains
disgrifiad o’r llunLlyn Llangors yn Llangasty // Llangorse Lake from Llangasty
disgrifiad o’r llunCamlas Mynwy a Brycheiniog yn Llangynidr // The Monmouthshire and Brecon Canal at Llangynidr
disgrifiad o’r llunMaen Llia, carreg o'r Oes Efydd yn Sarn Helen // The Bronze Age stone of Maen Llia
disgrifiad o’r llunCronfa ddŵr Ponsticill ger Merthyr Tudful // Pontsticyll Reservoir near Merthyr Tydfil
disgrifiad o’r llunDefaid yn edrych praidd yn oer yn Llangors // A cold looking flock at Llangorse
disgrifiad o’r llunMachlud haul o Benybegwn // The sun sets over the Beacons from Hay Bluff
disgrifiad o’r llunAdfeilion castell Tretŵr // The remains of Tretower Castle
disgrifiad o’r llunCronfa ddŵr Llwyn Onn o Benderyn // Llwyn Onn Reservoir from Penderyn
disgrifiad o’r llunBlodau'r gwynt yn eu hanterth yn Aberhonddu // Wood anemone sprinkle the landscape at Priory Grove, Brecon
disgrifiad o’r llunMynydd Illtud ynghanol y parc // Mynydd Illtud at the heart of the Brecon Beacons National Park
disgrifiad o’r llunClychau'r gog yn ffynnu ger rhaeadr Ystradfellte // The bluebell season in full bloom at Ystrafdellte waterfall
disgrifiad o’r llunY Bannau yn eu holl ogoniant o Dalyllyn // The Beacons in all their splendour from Talyllyn