Lori cludo ieir yn plymio mewn i afon ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Adrian White

Mae lori yn cario ieir wedi plymio i afon ym Mhowys yn dilyn gwrthdrawiad yn oriau man bore Mawrth.

Cafodd gyrrwr y lori ei gludo i Ysbyty Glangwili yn dilyn y digwyddiad rhwng Llanymddyfri ac Aberhonddu toc cyn 05:00, ac mae'n parhau i fod mewn cyflwr sefydlog.

Dywedodd Gwasanaeth Tån ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod y cerbyd wedi gadael yr A40 ger pentref Halfway, cyn disgyn i lawr arglawdd.

Ychwanegodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod rhai o'r ieir wedi eu lladd yn y gwrthdrawiad.

Ffynhonnell y llun, Adrian White
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth rhai o'r ieir oroesi'r gwrthdrawiad

Dywedodd llefarydd ar ran CNC eu bod wedi cael golwg ar yr afon ac nad oedd unrhyw ddifrod amgylcheddol.

Mae disgwyl i'r ffordd barhau i fod ar gau nes yn hwyr brynhawn ddydd Mawrth, yn ôl Heddlu Dyfed Powys.

Bydd yr awdurdod lleol nawr yn sicrhau bod gofal ar gyfer yr ieir sy'n weddill.