'Pleidlais i'r Ceidwadwyr yn cryfhau trafodaethau Brexit'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Theresa May yn ymweld ag amryw o etholaethau yng Nghymru cyn annerch rali wleidyddol

"Mae pob pleidlais yn cyfrif" oedd neges y Prif Weinidog, Theresa May wrth iddi ymweld â Chymru ddydd Mawrth.

Wrth ymateb i ffigyrau pôl piniwn yn awgrymu fod y Ceidwadwyr ar y blaen i'r blaid Lafur yng Nghymru, dywedodd Mrs May wrth gefnogwyr yng nghanolfan gymunedol Bracla ym Mhen-y-bont ar Ogwr nad oedd hi'n "hunanfodlon" a bod polau wedi bod yn anghywir o'r blaen.

Roedd disgwyl i Mrs May hefyd ddweud wrth gefnogwyr, ar ei thaith i amryw o etholaethau yng Nghymru, y gallai "clymblaid ansefydlog o genedlaetholwyr rhwygol" danseilio trafodaethau Brexit a gwneud Jeremy Corbyn yn brif weinidog.

Fe wnaeth y prif weinidog ei sylwadau ym mhapur y Western Mail cyn iddi ymweld â Chymru ddydd Mawrth.

Yn eu hymateb i sylwadau Mrs May, dywedodd Llafur a Phlaid Cymru nad yw'r Ceidwadwyr yn gweithio dros bobl Cymru.

'Clymblaid o anhrefn'

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol mai nhw yw'r "unig lais o wrthwynebiad i'r llywodraeth Brexit Ceidwadol".

Yn ei haraith, ychwanegodd Mrs May bod Cymru yn "bwysig i'n gwlad" a bod pob pleidlais i'r Ceidwadwyr yng Nghymru yn mynd i "gryfhau sefyllfa" y prif weinidog yn nhrafodaethau Brexit.

"Bydd pleidlais i unrhyw blaid arall yn bleidlais wan i Jeremy Corbyn, fel rhan o glymblaid o anhrefn," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae pleidiau Carwyn Jones a Leanne Wood wedi cael eu beirniadu gan Theresa May

Ychwanegodd Mrs May hefyd fod yna "esiampl yma yng Nghymru o Blaid Cymru yn gweithio gyda Llafur".

Mae Mr Corbyn eisoes wedi mynnu na fydd "unrhyw gytundebau gyda'r SNP na neb arall".

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru bod Mrs May "eisiau gwneud yr etholiad yma am Brexit i osgoi craffu ar record y Torïaid o fethiant yng Nghymru ac ar draws y DU".

"Ond y gwir yw bod yr etholiad cyffredinol yma yn ddewis clir rhwng Plaid Lafur Cymru fydd yn sefyll i fyny dros ein cymunedau a'n gwasanaethau cyhoeddus, a phlaid Dorïaidd sydd ddim yn gweithio dros Gymru," meddai.

'Gweithio dros Gymru'

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams na fyddai ei blaid yn caniatáu "dinistriad bwriadol o ddiwydiant Cymru a chreu llwydni i genedlaethau o bobl ifanc".

"Bydd y Torïaid yn ennill yr etholiad yma," meddai. "Dyw'r blaid Lafur gwan a rhanedig ddim yn barod i ffurfio llywodraeth felly mae'r etholiad yma am yrru'r bobl gryfaf i San Steffan i sefyll i fyny yn erbyn y Torïaid i amddiffyn Cymru.

"Plaid Cymru yw'r unig blaid fydd yn sefyll i fyny yn San Steffan a sicrhau bod gwaith y llywodraeth yn gweithio dros Gymru, nid de ddwyrain Lloegr yn unig."

Dywedodd llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol bod Brexit eisoes yn cael effaith yng Nghymru.

"Mae'r etholiad yma yn gyfle i newid cyfeiriad y wlad ac atal Brexit caled," meddai.

Wrth gyfeirio at y Gwasanaeth Iechyd dywedodd Mrs May: "Os ydych chi eisiau gweld beth mae Llafur eisiau ei wneud gyda'r gwasanaeth iechyd, edrychwch ar y problemau fan hyn," meddai.

Galwodd ar bleidleiswyr i roi "mandad i siarad dros Brydain a mandad i arwain Prydain".