Plaid Cymru'n gobeithio elwa o golledion Llafur

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Plaid Cymru'n lansio eu hymgyrch ar gyfer yr etholiad cyffredinol ym Mangor ddydd Mawrth

Bydd Plaid Cymru yn ceisio elwa ar ffigyrau gwael y blaid Lafur yn yr arolygon barn a'r hollt dan arweinyddiaeth Jeremy Corbyn wrth lansio eu hymgyrch ar gyfer yr etholiad cyffredinol ddydd Mawrth.

Pwysleisiodd yr arweinydd Leanne Wood yn y lansiad ym Mangor bod y blaid Lafur yn rhu "wan a rhanedig" i sefyll i fyny dros Gymru.

Dywedodd Ms Wood hefyd bod plaid Geidwadol "dinistriol" yn fygythiad i wasanaethau cyhoeddus ac i waith, a disgrifiodd sut y bydd Plaid Cymru yn cynnig "gobaith" i bleidleiswyr.

Bydd Plaid Cymru yn ceisio ychwanegu at y cyfanswm o dair sedd ar 8 Mehefin gan geisio cipio etholaethau Ynys Môn a'r Rhondda oddi wrth Lafur.

'Cyfnod diffiniol'

Gyda'r Ceidwadwyr yn arwain yn yr arolygon barn, dywedodd Ms Wood na all y blaid Lafur "atal y Ceidwadwyr rhag ymosod ar Gymru".

"Fe wnaeth Plaid Cymru lansio ein hymgyrch heddiw efo neges gref a chlir - dim ond tîm mawr o Aelodau Seneddol Plaid Cymru all amddiffyn ein cenedl rhag preifateiddio, mwy o doriadau a pholisïau wnaiff wanhau ein heconomi ymhellach," meddai.

"Gyda'r Torïaid yn edrych fel eu bod am ennill buddugoliaeth hanesyddol, daeth yr amser i ni yrru neges hanesyddol i San Steffan: wnaiff ein cenedl ni ddim camu i'r neilltu ar gyfer y Torïaid ac rydan ni wedi cael digon o gael ein hanwybyddu a'n hesgeuluso."

Mae Plaid Cymru, wnaeth ymgyrchu dros aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm llynedd yn dweud bod yr etholiad ar 8 Mehefin yn "gyfnod diffiniol" yn hanes y wlad.

Mae Ms Wood wedi cadarnhau na fydd hi'n sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiad, ond mae'r cyn-arweinydd, Ieuan Wyn Jones wedi cyhoeddi ei fod yn ymgeisio ar gyfer enwebiad y blaid ar Ynys Môn.

'Bygythiad'

Wrth ymateb i lansiad Plaid Cymru, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies: "Plaid Cymru a'i huchelgais agored i chwalu'r Deyrnas Unedig yw'r bygythiad mwyaf i ddyfodol Cymru.

"Yn dilyn clymbleidio gyda Llafur, mae Plaid Cymru wedi dangos nad oes modd ymddiried ynddi i wneud argraff bositif ar fywydau pobl gyffredin.

"O ganlyniad, rhaid iddi dderbyn y cyfrifoldeb am lawer o'r problemau yng Nghymru heddiw, o'r economi sy'n tan-berfformio i wasanaethau cyhoeddus gwachul."