Cynllun am fferm i 20,000 o dyrcwn ger Wrecsam

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Bydd cynghorwyr Wrecsam yn ystyried cais am fferm dyrcwn ar gyfer 20,000 o adar, a chais ychwanegol am 15,700 o adar er mwyn dyblu cynhyrchu wyau, ddydd Mawrth.

Mae cynllun cwmni Aviagen Turkeys yn Llai wedi codi pryderon ymysg rhai pobl leol am y sŵn a'r oglau.

Yn y cyfamser mae Fferm Talwrn hefyd eisiau ymestyn eu gwaith cynhyrchu wyau gan ddefnyddio 31,400 o adar.

Mae adroddiad gan swyddogion cynllunio yn argymell cymeradwyo'r ddau gais ddydd Mawrth.

Diystyru safleoedd eraill

Mae pedwar o'r 51 o gymdogion wedi codi pryderon am y safle magu tyrcwn.

Dywedodd yr adroddiad bod nifer o safleoedd eraill wedi cael eu diystyru gan fod sicrhau bioddiogelwch yn fater anodd, a bod angen cadw'r adar yn ddigon pell o ffermydd eraill neu ddŵr agored lle mae adar gwyllt eraill yn ymgasglu.

Ychwanegodd bod cwmni Aviagen Turkeys o Sir Caer yn gwmni unigryw o safbwynt cadw mathau arbennig o dyrcwn sy'n bwysig i'r byd ffermio tyrcwn ar draws Ewrop ac ymhellach.

Ym mis Ebrill 2015 fe wnaeth Fferm Talwrn ennill apêl i ganiatáu i'r gwaith o gynhyrchu wyau ddechrau.