Gêm gyfartal i Forgannwg

  • Cyhoeddwyd
aneirin donald

Wedi'r dechrau ofnadwy i'r tymor criced, mae Morgannwg wedi sicrhau gêm gyfartal ym Mhencampwriaeth y Siroedd oddi cartref yn erbyn Sir Gaerlŷr.

Roedd Morgannwg wedi colli eu dwy gêm gyntaf mewn llai na phedwar diwrnod, ac roedd y capten Jaques Rudolph wedi galw ar y batwyr profiadol i wella'u perfformiad.

Fe gafwyd hynny yn sicr yn Grace Road ers i Forgannwg simsanu rhyw ychydig ar y diwrnod olaf.

Fe ddechreuodd y tîm cartref y diwrnod ar 200 am 3 - mantais o 194 - cyn dod â'u hail fatiad i ben ar 360 am 6 wrth i Mark Pettini sgorio 110 heb fod allan.

Roedd hynny'n gosod nod annhebygol o 355 i Forgannwg i ennill y gêm, ond fe ddechreuodd ail fatiad y tîm o Gymru yn wael.

Fe aeth Nick Selman, David Lloyd a Colin Ingram o fewn 11 pelawd, a phan gollodd Rudolph ei wiced roedd Morgannwg ar 57 am 4 ac mewn perygl o golli'r gêm.

Ond yna daeth Aneirin Donald a Chris Cooke at ei gilydd yn y canol fe lwyddon nhw i sefydlogi pethau.

Doedd dim mwy o wicedi, a phan ddaeth y chwarae i ben roedd Morgannwg wedi cyrraedd 144 am 4 i sicrhau'r gêm gyfartal.

Sir Gaerlŷr v. Morgannwg - Pencampwriaeth y Siroedd - Sgôr terfynol:

Sir Gaerlŷr

  • (batiad cyntaf) = 420
  • (ail fatiad) = 360 am 6 (dod â'r batiad i ben)

Morgannwg

  • (batiad cyntaf) = 426
  • (ail fatiad) = 144 am 4

Gêm gyfartal.